Lyckås Gård är en av Sveriges ledande morotsproducenter

1976 började Pål Nilssons far odla morötter på Lyckås gård. I dag är företaget en av Sveriges ledande morotsproducenter, och ensamleverantör till Ica av konventionellt odlade morötter.

Helen och Pål Nilsson driver Lyckås Gård och Nyskördade Morötter i Fjälkinge.
Helen och Pål Nilsson driver Lyckås Gård och Nyskördade Morötter i Fjälkinge.

Pål Nilsson är åttonde generationen att driva Lyckås gård i Fjälkinge, nu tillsammans med hustrun Helen. Idag är gården såväl producent som leverantör av morötter. Som producent har gården nio heltidsanställda, och odlar totalt 1050 hektar genom samarbete med 25 olika lantbrukare i regionen.

- Vi hyr mark av dem för att odla morötter, och gör allt utom att vattna. Vi har ju en växtföljd på morötter på sex år. Vi odlar 12-13 olika sorters morötter, det som påverkar smaken mest är egentligen behandlingen av morötterna, inte vilken sort det är, berättar Pål Nilsson.

Största kunden för Lyckås Lantbruk AB är det egna packeriet, som drivs som ett eget bolag: Nyskördade Morötter.

- Vi har varit leverantörer till Ica sedan 89-90, och är i dag ensamleverantör på deras konventionella morötter, berättar Pål Nilsson.

Nyskördade Morötter har 35 heltidstjänster och även en del säsongsanställda under högsäsongen november till april. Som mest är man ungefär 50 personer. Bolaget säljer ungefär 26 000-27 000 ton morötter varje år, ungefär 80 procent går till Icas eget varumärke.  

- Företaget har vuxit i omgångar, den största investeringen gjorde vi 2005, berättar Pål Nilsson.

Företaget jobbar systematiskt med miljöarbete. En av de stora utmaningarna man har just nu är – precis som för många andra företag - att hitta personal.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.