Montico ser positivt på framtiden

Montico är ett familjeföretag som grundades 1996 i Tranås. Idag erbjuder företaget en helhetslösning med utbildningar och matchningstjänster. Kontoret i Kristianstad startade 2012.

Montico är ett familjeföretag som grundades 1996 i Tranås. Vid starten arbetade de med legotillverkning inom industrin samt med bemanningstjänster.

2006 ställde man om till en helhetslösning med utbildningsverksamhet mot både företag och privatpersoner och 2009 tillkom även matchningstjänsterna.

Idag arbetar man inom fyra affärsområden; rekrytering, bemanning, utbildning och matchningstjänster. Företaget har 250 anställda, 800 elever via VUX- och YH-utbildningar samt 1000 elever/år i olika företagsutbildningar. Montico är sedan tidigare ett auktoriserat rekryterings, – bemannings-, utbildnings- och omställningsföretag. Nu även ett auktoriserat matchningsföretag.

Företaget har kontor på 20 orter från Skåne till Värmland samt i Polen.

Målsättningen är att göra skillnad för industrin, för kunden samt för näringslivet och samhället.

Under pandemin har många företag haft svårt att anställa personal inom industrin då osäkerheten har funnits både när det gäller uppdrag och leverans av material. Där har Montico kunnat stötta företagen med uthyrning av personal vid toppar i produktionen. Man har även arbetat med validering och certifiering för att kvalitetssäkra företagens befintliga arbetskraft. Detta har man bla gjort genom att utbilda på plats med företagens egna maskinparker.

- Vi ser positivt på framtiden och planerar att utöka med fler kontor runt om i landet. Utmaningen är att skapa intresse för industribranschen bland ungdomarna för att säkra framtidens kompetensförsörjning,.Där är det viktigt med samverkan mellan skola, näringsliv, politik och aktörer såsom Arbetsförmedlingen och de privata aktörerna. Speciellt med den pågående reformering av Arbetsförmedlingen förväntar vi oss att kunna öka vårt bidrag till att vara den kompletta samarbetspartnern för myndighet, kommun och företag, säger Daniel Milic Jensen, affärsutvecklare och områdesansvarig Kristianstad.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.