Redovisningsbyrå Aspia har skapat möjlighet att växa

I början av 2018 fattades beslutet att PWC skulle sälja av sitt redovisningssegment. Därmed skapades Aspia. ”Målet till 2022 är att vi ska vara 45 anställda i Kristianstad”, säger Susanne Lätt, kontorsområdeschef.

Aspia har flyttat till nya rymliga lokaler på Västra Boulevarden. Här är KSAU på företagsbesök hos redovisningsbyrån.
Aspia har flyttat till nya rymliga lokaler på Västra Boulevarden. Här är KSAU på företagsbesök hos redovisningsbyrån.

Efter beslutet i februari 2018 tog det knappt ett halvår innan Aspia bildades. Att separationen kunde ske så snabbt hängde naturligtvis samman med att verksamheterna redovisning och revision redan tidigare varit helt separerade från varandra. Efter att Aspia också köpt redovisningsenheten från KPMG, och även fått in skattedelen genom köpet av Skeppsbrons skatt så har företaget nu landat i cirka 1450 anställda fördelat på 70 kontor runt om i Sverige.

I Kristianstad jobbar för närvarande cirka 30 anställda.

”Från början fanns vi i samma lokaler som PWC har, men allt eftersom vi vuxit har vi blivit trångbodda. Våra nya lokalerna på Västra Storgatan med Länsförsäkringar som fastighetsägare är perfekta för oss, vi ligger centralt och har mycket luft i möbleringen, vilket innebär att vi kan växa. Målet är att vi ska vara 45 anställda 2022”, säger Susanne Lätt.

Att Aspia växer har flera förklaringar, varav fler marknadsandelar är en. Men företag i dag har inte längre den där deltidstjänsten på ekonomi som sköter allt, istället väljer man att köpa in tjänsten. Aspia jobbar på alla nivåer, från att sköta all bokföring hela vägen, till de små punktinsatserna eller rådgivning. Tyngdpunkten ligger på de små och medelstora företagen, den klassiska kunden hos Aspia i Kristianstad är ett företag med 2-3 anställda och kanske 10-15 miljoner i omsättning.

Det talas mycket om att redovisningskonsulter är ett bristyrke. Upplever ni det så?

”Det utbildas många redovisningskonsulter nu, och det gör att man har en god chans att hitta nyutexaminerade konsulter. Vad som är svårt att hitta är de seniora redovisningskonsulterna”, säger Susanne Lätt.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.