"Kanske kan det komma ett annat samhälle ur allt det här"

En församling i svenska kyrkan som företagsbesök? Ja, det är inte så långsökt som man först tänker sig – även om kyrkan inte är ett renodlat företag, så är det en stor arbetsgivare med en betydande roll i vårt samhälle.

Åhus Församling är en av Svenska kyrkans nio enheter i Kristianstads kommun, och arbetsgivare för 20 personer.
Åhus Församling är en av Svenska kyrkans nio enheter i Kristianstads kommun, och arbetsgivare för 20 personer.

Magnus Tyche är kyrkoherde i Åhus församling, en församling med budget på 20 miljoner kronor och 20 anställda. Totalt i Kristianstads kommun finns det nio enheter inom Svenska kyrkan, och totalt cirka 200 anställda.

-          ­Åhus församling är lyckligt lottad som enhet, vi har bara en kyrka mitt i Åhus samt ett kapell i Yngsjö. Många enheter har i dag ansvar för fem, sju, åtta olika kyrkor. Vi har genom detta en stor närhet till såväl skolorna som till övriga Åhusbor, säger Magnus Tyche.

Precis som alla andra församlingar har Åhus ett visst tapp, människor som går ur Svenska kyrkan. För Åhus del ligger tappet på ungefär en halv procent per år, det vill säga cirka 50 personer, ett tapp som i viss mån kompenseras av att Åhus också är en ort med hög inflyttning.

Församlingen har en verksamhet som sträcker sig över alla åldrar, från de allra minsta i öppen förskola, via verksamhet tillsammans med skolan och konfirmationsgrupper, till åtta olika körer och även verksamhet för seniorer. Man ser sig som en av pusselbitarna i samhället, inte minst när det gäller att skapa värderingar.

Mycket av samtalet under företagsbesöket handlar naturligtvis om coronapandemin och effekterna av denna. En del av församlingens verksamheter har fått ställas in, andra försöker man genomföra utomhus. Generellt upplever man att fler vänder sig till kyrkan i såna här tider, det är fler samtal från människor som är oroliga, större behov av en gemenskap.

-          Kanske kan det komma ett annat samhälle ut ur detta. Vi har till exempel tappat föreningsvärlden, i dag är det i princip bara idrotten som har den kvar. Kanske upptäcker vi som medborgare att det är vi som är samhället, och därmed tar ett lite större ansvar. Ett kliv bort från individualistsamhället, säger Magnus Tyche.

-          Vi behöver mera ideella krafter. Sedan 70-talet har vi haft en tendens att anställa alla – i dag har vi ett behov av ideella krafter, det kommer inte att fungera att vi betalar för allting. Men jag tror att man kan hitta ett engagemang, om man också får människor att känna sig behövda.

Mycket av samtalet under kommunens företagsbesök hos Åhus församling kom av naturliga skäl att handla om den pågående coronapandemin.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.