Om prao i Kristianstads kommun

Här har vi samlat information om hur du tar emot en praoelev och vad som gäller under praoperioden. Om du har fler frågor kan du kontakta oss via telefon eller e-post.

När du har bestämt dig för att erbjuda en praoplats anmäler du intresse till oss. Det är Matchningsgruppen som samordnar all prao i grundskolan. I Kristianstads kommun använder vi systemet Praktikplatsen för att hantera alla våra praoplatser. Din arbetsplats väljer själva vilken/vilka veckor och hur många platser ni vill erbjuda.

Så går det till att anmäla arbetsplatsen för prao

 1. Första gången du vill erbjuda praoplats kontaktar du oss på 044-132998 eller prao@kristianstad.se så hjälper vi till att lägga upp din arbetsplats.
 2. Vi lägger in er platsannons i www.praktikplatsen.se och skickar en bokningsbekräftelse till dig med inloggningsuppgifter till systemet. Du kan sedan logga in och se annonsen eller göra ändringar. Det är via detta system som all information skickas ut.
 3. Elever som ska ut på prao får möjlighet att läsa om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna  för att sen söka er plats ca sex veckor innan praostart. Eleven får alltså inte hitta en egen plats utan alla platser söks i systemet och systemet lottar sen ut platserna.
 4. Ca tre veckor innan praostart får du en bekräftelse och information om eleven som ska utföra prao hos er. Eftersom att antalet elever som söker praoplatser varierar mellan olika veckor kan vi inte garantera att ni får en elev tilldelad till er även om ni anmält ert intresse. Om ingen elev har blivit tilldelad en plats hos er får du information om det. 
 5. Eleven kontaktar er ungefär två veckor innan praostart.
 6. Efter avslutad prao får du ett mail med en länk till Praktikplatsen där du fyller i ett praktikintyg för eleven.

Tänk  på att eleverna som söker de platser som ni erbjuder går i årskurs 8 på kommunala grundskolor. Samarbetet gäller därmed inte friskolor, särskolan eller övriga årskurser. Övriga platser som ni erbjuder elever från andra årskurser och skolformer är alltså utöver de platser som ni erbjuder via oss.

Ni kan hänvisa elever som ingår i samarbetet med oss att söka sin plats hos er via skolan och www.praktikplatsen.se

Säkerställ innan praon

Det finns en del saker som du behöver tänka på när du ska ta emot en praoelev. Det är viktigt att du läser igenom listan och funderar på hur din arbetsplats kan ta emot en praoelev.

För minderåriga finns det särskilda regler gällande arbetsuppgifter och arbetstider:

 • Eleven ska få stöd av en handledare under prao. Handledaren ska ha tid för uppdraget.
 • Eleven får inte utföra ensamarbetet utan en handledare måste vara tillgänglig.
 • Eleven ska få introduktion och information om rutiner och arbetsuppgifter av handledaren.
 • Eleven får arbeta vardagar och högst 8 timmar per dag inkl. lunch på minst 30min och inte mellan kl. 20:00 och 06:00.
 • Meddela skyddsombudet på arbetsplatsen att minderårig praktiserar.
 • Meddela skolan om något inträffar.
 • Praoelevens arbetsuppgifter utformas så att risker för ohälsa och olycksfall undviks.
 • Eleven får utföra lätt och riskfritt arbete.
 • Genomgång av hur arbetsuppgifter ska utföras på ett säkert sätt. Gå igenom om  om det finns farliga moment, redskap och verktyg i arbetet.

Eleven får inte utföra nedanstående arbetsmoment:

 • Arbete på hög höjd, arbete med rasrisk, dykeriarbete eller bevakningsarbete.
 • Arbete med att själv hantera pengar, sälja åldersreglerade varor.
 • Arbete med farliga djur.
 • Arbete med motorredskap eller maskinellt drivna tekniska verktyg.
 • Arbete med farliga ämnen, arbete med asbest eller arbete med risk för smitta.
 • Arbetet får inte vara fysiskt påfrestande.
 • Arbetet får inte vara psykiskt påfrestande.

Handledarens roll

För att göra praoperioden så bra som möjligt för både eleven och för dig behöver det finnas en handledare som ansvarar för eleven under praoperioden. Handledaren introducerar eleven och berättar om de rutiner som gäller på arbetsplatsen, pratar med eleven om eventuella förväntningar som eleven och handledaren har samt följer upp under praons gång för att se om dessa förväntningar möts eller ej. Som handledare är det viktigt att vara tydlig så att eleven vet vad som gäller och vad som förväntas under praon. 

Vem kan svara på mina frågor?

Det är Matchningsgruppen på Arbete och välfärdsförvaltningen som har hand om all kontakt med arbetsgivare som erbjuder eller vill erbjuda praoplats. Om du har frågor om en erbjudan av plats eller stöter på problem med www.praktikplatsen.se kan du ringa eller skicka ett e-postmeddelande till oss. 

Övrigt som kan vara bra att veta

När ni erbjuder prao kan ni se vilka områden i Kristianstads kommun som går ut på prao under de olika veckorna så att ni har möjlighet att anpassa er speciellt till de områden som ligger utanför centrum. Alla elever som går ut på prao har lika möjlighet att söka platser. Man kan som arbetsplats och ungdom inte själva komma överens om prao.

Eleven är försäkrad via skolan

Om eleven är sjuk ska den anmäla sig som sjuk både till dig som arbetsgivare och till skolan. Du behöver alltså inte kontakta skolan om eleven har sjukanmält sig till dig.
Om en olycka skulle inträffa under praoperioden eller om du vill prata om något som rör praoeleven kan du prata med SYV på elevens skola. Kontaktinformation får du i det följebrev som skickas till dig med information om den elev som blivit tilldelade för er erbjudna praktikperiod.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.