Om prao i Kristianstads kommun

Här har vi samlat information om hur du tar emot en praoelev och vad som gäller under praoperioden. Om du har fler frågor kan du kontakta oss via telefon eller e-post.

När du har bestämt dig för att erbjuda en praoplats anmäler du intresse till oss. I Kristianstads kommun använder vi systemet Praktikplatsen för att hantera alla våra praoplatser. Din arbetsplats väljer själva vilken/vilka veckor och hur många platser ni vill erbjuda.

Så går det till att anmäla arbetsplatsen för prao

 1. Första gången du vill erbjuda praoplats kontaktar du oss på 044-132998 eller prao@kristianstad.se så hjälper vi till att lägga upp din arbetsplats i Praktikplatsen.se. Vi skapar en platsannons och skickar en bokningsbekräftelse till dig med inloggningsuppgifter till systemet. Du kan sedan logga in och se annonsen eller göra ändringar.
 2. Elever som ska ut på prao får möjlighet att läsa om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna  för att önska platser cirka sex veckor innan praostart. Eleven letar inte en egen plats utan alla platser önskas genom Praktikplatsen.se där eleverna också bokas genom systemets automatiska matchning.
 3. Cirka tre veckor innan praostart får du en bekräftelse och information om eleven som ska utföra prao hos er. Eftersom att antalet elever som söker praoplatser varierar mellan olika veckor kan vi inte garantera att ni får en elev tilldelad till er även om ni anmält ert intresse. Om ingen elev har blivit tilldelad en plats hos er får du information om det. 
 4. Eleven kontaktar er ungefär två veckor innan praostart.
 5. Under praoveckan får du ett mail med en länk till Praktikplatsen där du fyller i ett praktikintyg för eleven.

Tänk  på att eleverna som söker de platser som ni erbjuder går i årskurs 8 på kommunala grundskolor. Samarbetet gäller därmed inte friskolor.

Säkerställ innan praon

Det finns en del saker som du behöver tänka på när du ska ta emot en praoelev.

För minderåriga finns det särskilda regler gällande arbetsuppgifter och arbetstider. Eleverna får utföra lätt och riskfritt arbete och arbetsuppgifterna ska utformas så att risker för ohälsa och olycksfall undviks. I korthet innebär reglerna att arbetsgivaren ska:

 • Se till att eleven får stöd av en handledare under prao. Handledaren ska ha tid för uppdraget och kunna vara tillgänglig för eleven.
 • Ge eleven introduktion och information om rutiner, arbetsuppgifter och arbetsmiljöregler.
 • Meddela skyddsombudet på arbetsplatsen att minderårig praktiserar.
 • Se till att riskbedömning är gjord.
 • Gå igenom hur arbetsuppgifter ska utföras på ett säkert sätt.
 • Meddela kommunens praoteam 044-132998 om något inträffar.

Det finns även vissa arbetsmoment som inte är tillåtna och dessa är:

 • Arbete på hög höjd, arbete med rasrisk, dykeriarbete eller bevakningsarbete.
 • Arbete med att själv ansvara för kassa eller sälja åldersreglerade varor.
 • Arbete med farliga djur.
 • Arbete med motorredskap eller maskinellt drivna tekniska verktyg.
 • Arbete med farliga ämnen, arbete med asbest eller arbete med risk för smitta.
 • Arbetet får inte vara fysiskt påfrestande.
 • Arbetet får inte vara psykiskt påfrestande.

Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter gällande unga i arbetslivet och mer information finns här:

Unga i arbetslivet, information från Arbetsmiljöverket

Så får barn och unga arbeta

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Arbetstider

Det är arbetsplatsen som avgör vilka arbetstider som ska gälla under prao men det finns dock några regler att förhålla sig till. Elever får inte arbeta mellan kl. 20:00 och 06:00. Prao ska ske på vardagar, mellan 5 till 8 timmar per dag inklusive lunch. Lunchen ska vara minst 30 minuter.

Handledarens roll

För att göra praoperioden så bra som möjligt behöver det finnas en handledare som ansvarar för eleven under praoperioden. Handledaren introducerar eleven och berättar om de rutiner som gäller på arbetsplatsen och är kontaktperson för eleven. Som handledare är det viktigt att vara tydlig så att eleven vet vad som gäller och vad som förväntas under praon. Det är självklart möjligt att eleven kan följa andra medarbetare än handledaren under praon men en handledare behöver ha ett huvudansvar för eleven.

Vem kan svara på mina frågor?

Det är Matchningsgruppen på Arbete och välfärdsförvaltningen som har hand om all kontakt med arbetsgivare som erbjuder eller vill erbjuda praoplats. Vi finns tillgängliga för dig som arbetsgivare och du kan nå oss via telefon eller skicka ett e-postmeddelande till oss. 

Övrigt som kan vara bra att veta

Alla elever som går ut på prao har lika möjlighet att söka platser. Man kan som arbetsplats och ungdom inte själva komma överens om prao utan alla elever söker via Praktikplatsen.se.

Eleven är försäkrad via skolan

Om eleven är sjuk ska eleven sjukanmäla sig både till dig som arbetsgivare och till skolan. Du behöver alltså inte kontakta skolan om eleven har sjukanmält sig till dig.
Om en olycka skulle inträffa under praoperioden eller om du vill prata om något som rör praoeleven kontakta oss på 044-132998

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.