Prao i grundskolan

I årskurs 8 får elever i Kristianstads kommun prova på hur det är att arbeta. De får prova olika yrken och får erfarenheter som de har med sig resten av livet. De arbetsplatser som erbjuder praoplats gör en viktig insats för ungas framtida yrkesliv.

Prao är en vktig och obligatorisk del av grundskolan och en möjlighet för eleven att prova olika yrken inför ett framtida arbetsliv. I Kristianstads kommunala grundskolor har elever i årskurs 8 prao. Målet är en likvärdig och meningsfull prao för alla.

Hösten 2020

v.40 Önnestad, Fjälkinge, Arkelstorp
v.42 Centrum
v.43 Centrum
v.45 Åhus
v.46 Nosaby
v.47 Tollarp, Degeberga
v.48 Centrum
v.49 Vä,Öllsjö

Arbetsgivaren är viktig

För att våra elever ska få goda och meningsfulla erfarenheter av sin praoperiod är det viktigt att företag och offentlig verksamhet ställer upp och tar emot praoelever.

Om du är intresserad av att ta emot en praoelev kan du anmäla ditt intresse till oss. När du gjort det lägger vi in din arbetsplats i systemet Praktikplatsen där du enkelt och med minimal administration kan välja vilka veckor du kan ta emot praoelev samt ta del av information.

Läs mer om hur det går till att ta emot en praoelev samt annan nyttig information om prao 

Vad arbetsplatsen vinner på prao

Prao är ett bra sätt att hjälpa elever att fundera kring framtida yrkesval. På praon får de prova hur det är att ha ett arbete. Det finns många fördelar med att erbjuda prao. Det här är några av dem.

 • Träffa tänkbara sommarjobbare
 • Sprida kunskap om ert yrke och er bransch
 • Få ungdomars perspektiv på verksamheten
 • Hjälpa elever i sitt studie- och yrkesval
 • Chansen för en kollega att få ett nytt ansvar i form av mentorskap
 • Visa nya sidor av verksamheten
 • Goodwill genom att ni blir en (mer) samhällsengagerad aktör

Vad ska jag tänka på?

Självklart kan du ha många frågor och funderingar innan du bestämmer dig för att ta emot en praoelev. Därför har vi samlat information och svar på de vanligaste frågorna. Om du har fler frågor är du väkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Vanliga frågor om prao

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.