Arbetsträning

Vi erbjuder arbetsträning för dig som inte haft ett arbete på ett tag

Praktik och arbetsträning

Syftet med att praktisera och arbetsträna är att du ska få ett arbete eller starta studier. I första hand erbjuder kommunen praktik och arbetsträning för:

  • ungdomar och arbetslösa vuxna som uppbär försörjningsstöd
  • ungdomar med funktionsnedsättning

Längden på praktik varierar beroende på vilka behov som den som söker har och tillgång på platser, men längst 3 månader.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en praktik så är du välkommen att ansöka genom att fylla i vårt formulär Intresseanmälan, Praktik Direkt.

Din ansökan behandlas av Matchningsgruppen som, utifrån hur många platser vi har för tillfället och vilka behov du har, bedömer om du har möjlighet att få en praktikplats. Matchningsgruppen meddelar dig om du kan erbjudas praktik eller inte.

Bra att veta för dig som söker praktik

Sekretessmedgivande

Är du som söker praktik inskriven och aktuell på Arbetsförmedlingen behövs ett sekretessmedgivande för att vi ska kunna administrera din ansökan om praktik mot Arbetsförmedlingen.

Ekonomi

Arbetsförmedlingen kan pröva om du kan få ekonomisk ersättning i form av ett aktivitetsstöd under en praktik.

Försäkringsskydd

Du är alltid försäkrad under praktikperioden.

Handledare

Praktikplatsen utser handledare under praktiken.

Uppföljning

Vi genomför uppföljningar under praktikperioden tillsammans med dig och din handledare. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.