Matchningsgruppen

Matchningsgruppens uppdrag är att motverka utanförskap för personer som står utanför arbetsmarknaden, främst genom tillgång till praktik, arbete och utbildningsinsatser. Vi har nära samarbete med Kristianstad Kommuns förvaltningar, kommunala bolag, privata företag samt avtal med Arbetsförmedlingen.

Prioriterade målgrupper är ungdomar, personer med funktionsnedsättningar och/eller individer som uppbär ekonomiskt bistånd samt arbetssökande som är inskrivna i Jobb och utvecklingsgarantin på Arbetsförmedlingen.

Matchningsgruppen har ansvaret för samtliga arbetsmarknadsinsatser inom kommunens olika arbetsställen. Ett stort uppdrag är att erbjuda anställning för prioriterade målgrupper med placering hos någon av våra samarbetspartners.

En kontakt med Matchningsgruppen kan ge möjlighet att komma ut i arbetslivet, nya kontaktnät, referenser, ny kompetens och erfarenhet.

Kristianstad kommun eftersträvar att alla förvaltningar och bolag tar emot personer i arbetsmarknadsinsatser. Att ta emot praktikanter och anställda är ett sätt för kommunen att marknadsföra och skapa intresse för sina olika verksamheter.

Våra tjänster

 • Praktik och arbetsträning
 • Anställning via matchningsgruppen
 • Feriearbete
 • Rekryteringsuppdrag och studiebesök
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.