Upphandlare Hannes

– Jag ser mig som ett stöd till verksamheter och lite av en projektledare, säger Hannes Olbers, upphandlare på Kristianstads kommun.

Upphandlare

Upphandlare Hannes Olbers Foto: Jonatan Månsson

Att utbilda sig till musiker och sedan bli upphandlare i Kristianstads kommun tycks vara en udda kombination. Precis den vägen har Hannes Olbers gått. Musiken har han kvar på  fritiden.

 Yrkeshögskolan skräddarsyr utbildningar utifrån arbets­marknadens behov. Så ham­nade jag i den här rollen, berät­tar Hannes.

 

Nya kunskaper

Hannes har ett varierat arbete, med hela tiden nya områden att sätta sig in i.

– Just nu håller jag på med kemikalier till reningsverket, säger han.

  – I mötena med många nya människor, både leverantörer och medarbetare, ser jag mig lite som projektledare.

 

Regler styr

Kristianstads kommun och alla offentliga verksamheter som betalas med skattepengar styrs av lagar och regler för upphandling.

– Syftet med Lagen om of­fentlig upphandling (LOU) är dels att motverka korruption och göra genomtänkta affärer, dels att enligt EU-direktiv tillgo­dose den inre marknaden i EU.

 

Olika marknader

Vid inköp eller investeringar på cirka 2,1 miljoner kronor och mer ska entreprenörer på hela den europeiska markna­den ges möjlighet att lägga an­bud.

– Är avtalen värda mellan cirka 600 000 kronor och 2,1 miljoner ska alla som vill på den svenska marknaden få läm­na anbud, fortsätter Hannes.

 

Många områden

Avtal om upphandlingar kan röra leveranser under en längre tid, flera år, eller till exempel en­gångsköp, som en grävmaskin.

– En av kommunens största upphandlingar rör livsmedel. Andra rör exempelvis byg­gentreprenader - just nu sko­lor, VA-frågor, kommunala vä­gar, it-system, tjänster och varor ända ner till nivån pen­nor och suddgummin.

Förutom på pris ställs krav på kvalitet, att varan eller tjänsten motsvarar behoven sett till pengarna.

– Vi ska inte slösa med skat­temedel.

 

Jazzar på fritiden

Jazzen har fångat hans hjärta. Som musiker sitter Hannes bakom trummorna i olika kon­stellationer i Sverige och i Kö­penhamn som har starkare jazztraditioner.

– För Blue Bird har jag spe­lat med Fanny Gunnarsson Quartet och Sven Wickström Blues Band, berättar han.

 

Smultronställe i kommunen: Trakterna kring Rickarum där jag är uppväxt.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.