Trafikingenjör Egzon

– Det är en härlig känsla att få vara med och påverka hur det ser ut i ens egen stad! Det kan inte bli mycket bättre! Jag får jobba med det jag är intresserad av på C4 Tekniks specialistenhet, säger trafikingenjör Egzon Ferati.

 
Trafikingenjör Egzon Ferati  Foto: Jonatan Månsson

-Jag får jobba med sådant jag är intresserad av och så har jag helt fantastiska arbetskamrater, säger Egzon som jobbat i kommunen sedan 2016.

Det går inte att ta miste på att Egzon Ferati trivs med sitt arbete. Vad är det då konkret han och hans tre kollegor gör?

– Vi har ansvar för trafikmiljön på de vägar där kommunen är väghållare. Kort sagt, vi ser till att förbättra för kommuninvånarna och för dem som vistas och färdas på våra vägar och gator, säger Egzon.

Förbättringar och säkerhet Förbättringarna kan vara ändrade hastighetsgränser och begränsningar i framkomlighet av säkerhetsskäl. Det kan vara planerade eller akuta underhållsarbete eller önskemål om förändringar från medborgare.

I Egzon Feratis arbetsuppgifter ingår bland annat att se till att de arbeten som genomförs i och kring vägarna kan ske med minimerade olycksrisker och begränsade störningarna i trafik och framkomlighet.

– Vi sätter oss in i arbetets storlek och vilka problem det kan medföra för trafikanter, boende och verksamheter. Därefter bedömer vi vilka informations- och hastighetsskyltar som behöver sättas upp och om det behövs någon form av säkerhetsanordningar.

 

Pussel och planering

För trafikingenjörerna är det ett pusslande för att hitta lösningar som innebär minsta tänkbara störningar och det är många aspekter som ska vägas in i planeringsarbetet.

I trafikingenjörernas arbetsuppgifterna ingår att se till att den trafikanordningsplan som finns efterlevs, att yttra sig över grävarbeten, att sätta upp skyltar och att ta ställning till medborgares önskemål om förändringar av trafikmiljön.

Det kan till exempel vara fråga om att sänka hastigheten i ett område, eller att förbjuda genomfartstrafik.

– Ett stort antal trafikmätningar med olika parametrar, som antal fordon, hastighet och olycksrisker vägs in för att bilda underlag för det förslag till förändring som läggs fram, säger Egzon.

– Vi ändrar inte bara för sakens skull, utan för att det ska bli bättre för alla i slutänden.

 

Utbildning/yrkeserfarenhet: högskoleingenjör inriktning väg- och trafikteknik vid Lunds Tekniska högskola.

Smultronställe i kommunen: Balsberget – en avkopplande vandring eller joggingtur.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.