Rektor Eva

Eva Axelsson är rektor på Österänggymnasiet. Som rektor står hon för helhet, engagemang och tydlighet.

Eva Axelsson är rektor.

Chefer är viktiga nyckelpersoner för att leda, motivera och utveckla sina medarbetare. Så här tänker Eva Axelsson om relationer, inspiration och utmaningar.

Relationsskapande

För Eva är relationsskapandet viktigt. Eva har mycket dialog med sina medarbetare för att öka förtroende och tillit. Relationerna stärks genom att hon lyssnar på medarbetarnas behov och försöker möta dem. Eva vill vara synlig för både elever och lärare på skolan, det är viktigt att vara tillgänglig, menar hon.

Inspiration

För Eva är träning och självreflektion viktiga element för att hitta inspiration och ett driv framåt. Hon vill kunna inspirera medarbetarna att reflektera över sitt eget arbete, så att de själva kan minska stressnivån och utveckla sina sätt att arbeta.

Vad är den största utmaningen?

Eva beskriver att den största utmaningen ligger i att få med sig alla in i ett förändringsarbete, särskilt de som inte har något intresse för förändring. En annan av utmaningarna framåt är att ha kompetent personal som möter eleverna digitalt.

- Håll i och håll ut. En förändring tar tid, dels att organisera men även att se resultaten, säger Eva.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.