Planarkitekt Per

Planarkitekt Per Blomberg har jobbat i kommunen sedan 2015. – Vi ska bygga attraktiva och levande områden!

 

 
Planarkitekt Per blomberg

– Det har tidigare med fördel planerats för och byggts nya områden utanför innerstaden, ta Hammar som ett färskt ex­empel. Framöver får vi titta på möjligheter att förtäta staden, att hitta outnyttjad centralt be­lägen mark att bygga bostäder och verksamheter på, säger Per Blomberg, planarkitekt i Kristi­anstads kommun och projekt­ledare för den nya översiktspla­nen för staden Kristianstad.

 Det är mycket att ta hänsyn till. Grönområden, trafik och bebyg­gelse är tre pusselbitar som ska passas in i det storskaliga pus­sel som tillsammans utgör en fördjupad översiktsplan för sta­den. Ett strategiskt dokument om hur staden på bästa sätt ska kunna utvecklas framöver. Men det finns en rad fördelar med att bygga centralt och Kristianstad har en förhållan­devis gles stadskärna om man jämför med andra kommuner i samma storlek.

– Kan vi bygga centralt ska­par vi underlag för mer liv och rörelse som ger en tryggare ute­miljö och gagnar den lokala nä­ringen. Folk kan ta sig fram till fots, via cykel eller kollektiva transporter, vilket gynnar mil­jön. Men det är viktigt att vi har med oss samtliga pusselbitar så att vi kan utveckla områdena som berikar staden. Vi ska inte bara klämma in fler hus, utan vi ska bygga levande områden som är attraktiva och lättill­gängliga, säger Per Blomberg.

 

Vad gör du en vanlig dag på jobbet som planarkitekt?

Min arbetsdag består främst av möten med både kollegor, politiker, föreningar, företagare, skolelever med flera, men även en hel del tid framför datorn med e-post, skrivande av texter för olika ändamål och genomgång av aktuella rapporter, hemsidor, tidskrifter och nyhetsbrev.

 

Vad gör ditt arbete roligt och meningsfullt?

Det som är roligt med jobbet är att få bidra till att utveckla Kristianstad på ett bra sätt, att träffa intressanta människor och att hela tiden få lära sig nya saker.

 

Varför blev du planarkitekt?

Som utbildad arkitekt och biolog har jag sysslat med många olika arbetsuppgifter som egen företagare, konsult, statligt anställd, ideellt anställd inom främst landskaps-, naturvårds- och grönstrukturplanering. Planarkitekt innebar att få bredda arbetsuppgifterna till alla aspekter av samhällsplanering och ta ett större helhetsgrepp över planeringsfrågorna. Det var planarkitektens arbetsområde som intresserade mig mest under utbildningen på arkitektskolan.

 

Vad är det bästa med att jobba i Kristianstads kommun?

Kristianstads kommun erbjuder en lagom stor kommun där det finns många kompetenser men samtidigt är det inte för långt mellan medarbetarna. I stora kommuner blir det ofta striktare uppdelat i förvaltningar och det är svårt att överbrygga mellan förvaltningarna. Rådhus Skåne är en mycket trevlig arbetsplats som ligger nära stationen för oss som pendlar (bor i Lund). Stadens centrum ligger nära arbetsplatsen med möjlighet att uträtta ärenden och äta god mat på lunchen.

 

Smultronställe i kommunen: Ivö

 

Yrkesfakta
Utbildning
Planarkitekter har normalt läst till fysisk planerare, arkitekt eller landskapsarkitekt.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.