Kommunjurist Maria

Nästan varje dag dyker det upp någon ny fråga, vilket gör jobbet utvecklande och roligt tycker kommunjurist Maria Permarker. Ett möte kan handla om sekretess, ett annat om dataskydd och ett tredje om skolplikt. Maria började jobba som kommunjurist 2016 i Kristianstads kommun.

 
Kommunjurist Maria Permarker

Vad är det bästa med att jobba i Kristianstads kommun?

Det bästa med att arbeta i Kristianstads kommun är att det är en lagom stor kommun så att man som jurist kan få en inblick i flera olika rättsområden. Förutom de rättsområden jag redan har en erfarenhet inom har jag en ständig möjlighet att utvecklas inom nya. Kristianstads kommun satsar på den juridiska kompetensen och vi är idag tre kommunjurister som har olika ansvarsområden. Även om vi är tre kommunjurister har var och en av oss flera olika verksamheter som vi ska ge stöd och råd åt. Men det är detta som är så utvecklande och roligt – nästan varje dag dyker det upp någon ny fråga. Ett möte kan handla om sekretess, ett annat om dataskydd och ett tredje om skolplikt. Mina ansvarsområden är främst barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och räddningstjänsten samt några avdelningar på kommunledningskontoret, till exempel HR-avdelningen, arkivet och kommunikationsenheten.

Sedan har det även så klart stor betydelse att jag har så många trevliga arbetskamrater i Kristianstads kommun.

 

Varför valde du att bli jurist?

För mig var det inte en självklar sak att bli jurist. Men jag har alltid varit intresserad av och haft lätt för språk och att studera. Efter att ha studerat språk på universitetet närmade jag mig juridiken och det var snarare av en tillfällighet som det blev juridiken jag satsade på. Efter att ha provat på en termin, fortsatte jag och intresset ökade efterhand.

Efter att ha jobbat på ett antal statliga myndigheter och på domstol blev jag nyfiken på den kommunala sektorn. Det var ett mycket bra beslut.

 

Vad är fördelarna med ditt yrke?

Att arbeta inom kommunen som jurist är utmanande och spännande. Samtidigt som det är en självständig roll där jag tar mycket eget ansvar har jag ofta möten och träffar kollegor med helt olika yrkesbakgrund. Jag får därför fördjupa mig i olika rättsfrågor. Det är ett varierande arbete med mycket puls ibland då snabba beslut måste fattas inom kort varsel men även då jag har mer tid till fördjupning.  

 

Vad gör ditt  jobb roligt och meningsfullt?

Mitt jobb är utvecklande och utmanande. Jag blir insatt i mycket som händer i kommunen och i ett samhälle. Mitt stöd till de olika förvaltningarna i kommunen gör att jag blir inblandad i viktiga frågor och metoder för att bygga kommunens juridiska kompetens. Det känns viktigt att få vara en del av det demokratiska systemet där jag utifrån gällande lagstiftning får vara med och påverka samt ge stöd och råd åt verksamheter som är viktiga för enskilda i samhället.

 

Vad gör du en vanlig dag på jobbet?

 En vanlig dag på jobbet gör jag bland annat:

 • Rättsutredningar
 • Skriver yttranden till domstol
 • Har roliga diskussioner med mina kollegor Bosse och Josefin
 • Ger råd vid begäran om handling - sekretessprövning
 • Tolkar avtal och ger stöd vid avtalsförhandlingar
 • Håller utbildning i sekretess
 • Ger råd om dataskydd
 • Kaffe och fika med kansliet

   

Vilka utvecklingsmöjligheter finns inom ditt yrke?

Det finns en ständig möjlighet att fördjupa sig i rättsfrågor och organisatoriska frågor.

 

Vilken utbildning behövs för att jobba som kommunjurist?

Juris kandidatexamen

 

När du är ledig, vad gör du helst i Kristianstad då?

Jag tycker om att gå på konserter på Kulturkvarteret och lunchar gärna, vid fint väder, i Hälsoträdgården i Tivoliparken. Jag måste också nämna Åhus Upzone där jag utmanat min bror trots min rädsla för höjder.

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.