Förskolläraren Lisa

Lisa Nilsson jobbar som förskollärare på avdelningen Humlan på Slättängens förskola. Hon trivs med jobbet och tycker att det är fantastiskt att få vara med och forma framtidens vuxna. Hon fick jobb hos oss direkt efter examen och känner en trygghet i att ha kommunen som arbetsgivare.

Lisa Nilsson, förskollärare

Lisa Nilsson jobbar på avdelningen Humlan på Slättängens förskola med barn i åldern 3-6 år.

Lisa Nilsson pluggade till förskollärare på Högskolan i Kristianstad och direkt efter examen 2017 fick hon jobb hos oss på Slättängens förskola. Lisa jobbar på avdelningen Humlan med barn i åldern 3-6 år. Slättängens förskola är mångkulturell med inriktning på språk.

– Det var en riktigt positiv start i mitt yrkesliv eftersom jag och en kollega fick möjlighet att starta en helt ny avdelning på förskolan.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut som förskollärare?

– En vanlig dag på jobbet arbetar vi med pedagogisk verksamhet genom olika aktiviteter. Det kan handla om matematik, svenska, naturvetenskap, skapande eller andra ämnen som finns i läroplanen för förskolan. Sen har vi också våra dagliga rutiner med frukost, samling, lek, lunch, utelek och mellanmål.

Lisa berättar också att det varje vecka finns avsatt tid både för arbetslagsplanering och enskild planering.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Lisa visste redan tidigt att hon ville jobba med barn och det kändes naturligt att börja läsa till förskollärare. Lisa tycker att det bästa med jobbet är att det är väldigt fritt och att ingen dag är den andra lik. Förskolläraryrket lägger grunden för ett livslång lärande och innebär mycket mer än att bara passa barn.

– Det är fantastiskt att få vara med och forma framtidens vuxna och vara en del i barnens första viktiga år. Barnen är i en ålder där det sker väldigt mycket i deras utveckling. Det är fantastisk roligt att få ta del av barns lärande och dela glädjen i att se de lyckas. Och vad kan vara bättre än att varje dag mötas av ett gäng glada tillrop och varma kramar på ditt jobb!

Vad gör ditt jobb roligt och meningsfullt?

– Att jobba som förskollärare är oerhört roligt och givande. En varierande vardag och jobbet blir aldrig enformigt. Jag får vara med och forma framtidens vuxna och vem vet – kanske undervisar jag framtidens statsminister?

Lisa tycker att det är en drivkraft att få följa barns utveckling och vara med och lägga grunden för ett livslångt lärande. Det känns också meningsfullt att vara med och utveckla den pedagogiska verksamheten, där läroplanen sätter mål att sträva efter.

Vad är det bästa med att jobba i Kristianstads kommun?

- Starten var positiv och utvecklande för min karriär som förskollärare, då jag och min kollega fick möjligheten att starta upp en ny avdelning på förskolan.

- Jag känner mig trygg med Kristianstad kommun som arbetsgivare. Främsta fördelen för mig med att jobba i Kristianstad kommun är att jag även pluggade och bor i kommunen.

Något mer du vill berätta om jobbet?

– Att arbeta som förskollärare är fantastiskt. Du har stor frihet och flexibilitet i hur du planerar dagarna. Det är ett aktivt och kreativt yrke som ger otroligt mycket glädje. I förskolan ska vi vara medforskande pedagoger som ska utgå från barns intresse och tidigare erfarenheter för att sedan skapa de bästa förutsättningarna för barns utveckling och lärande.

När du är ledig, vad gör du helst i Kristianstad då?

– När jag är ledig passar jag på att fika med vänner, gå på stan eller träna på gym i Kristianstad! 

Faktaruta förskollärare
Utbildning
Förskollärarutbildning 3,5 år på högskola
Rekryteringsbehov
Kommunen behöver rekrytera många förskollärare i framtiden, rekryteringsbehovet är stort. År 2018 till 2021 beräknas vi rekrytera 170 förskollärare. 90 förskollärarjobb annonserades ut under 2017.
Antal förskollärare i kommunen
 Ungefär 650

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.