Rektor Roger

Roger Persson arbetar som rektor.  Som rektor vill han vara en god förebild för förskoleverksamheten och bidra till att alla medarbetare känner ansvar och delaktighet.

 
Förskolechef Roger Persson

Roger började jobba i Kristianstads kommun 1995. Han tog sin förskollärarexamen 1994 och har jobbat som förskolechef sedan 2006. 2019 ändrades titlarna på alla förskolechefer till rektor. Roger arbetar på Slättängens förskola på Charlottensborg och på Åsums förskola i Norra Åsum. På de två förskolorna är 145 barn inskrivna och ett 30-tal medarbetare. 

– Som rektor vill jag vara en god förebild för förskoleverksamheten och bidra till att alla medarbetare känner ansvar och delaktighet.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut som rektor o förskolan?

– Jag är ständigt på språng mellan olika saker. Det händer att jag sitter på golvet på en avdelning på förskolan med en tvååring i knäet den ena minuten för att sedan gå på ledningsmöte eller något annat möte. Det är ett väldigt varierande arbete och förskolechefens roll är att vara tusenkonstnär.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Som rektor vill jag vara en god förebild för förskoleverksamheten och bidra till att alla medarbetare känner ansvar och delaktighet. I min roll som rektor kan jag se till så att vi lyfter barnens röster i förskolan. Barnen måste vara delaktiga i förskolans verksamhet och de måste hela tiden befinna sig i meningsfulla sammanhang där de blir bemötta av engagerade pedagoger.

Vad gör ditt jobb roligt och meningsfullt?

– Att arbeta med barn är ett privilegium. Mitt uppdrag som rektor är att tillsammans med pedagogerna i förskolan lägga grunden för varje enskilt barns livslånga lärande. Vi arbetar för att ge barnen utmaningar, lärdomar och härliga minnen under deras tid på förskolan.

Vad är det bästa med att jobba i Kristianstads kommun?

– Jag känner mig väldigt trygg med att ha Kristianstads kommun som arbetsgivare. Det är en stor arbetsgivare där jag i min roll som chef kan ha ett stort nätverk med många stödfunktioner som gör mitt arbete enklare.

– Som förskollärare och rektor känner jag mig inspirerad varje dag över tanken att jag får vara med i starten av människors liv och att jag får vara med att forma framtidens medborgare i vår fina kommun och i vårt fina land.

Vilken utbildning har du?

– Förutom min förskollärarutbildning har jag också genomfört rektorsprogrammet på Umeå universitet.

När du är ledig, vad gör du helst i Kristianstad då?

– Jag går gärna långa promenader på olika ställen i Kristianstad tillsammans med Esther som är en helt underbar hund. Jag är fotbollstokig och följer mitt favoritlag Kristianstad FC i vått och torrt.

Faktaruta rektor
Utbildning
Kandidatexamen med 180 hp/120 p från högskola och pedagogisk insikt som förvärvats genom utbildning och erfarenhet. Roger har förskollärarutbildning och rektorsprogrammet på Umeå universitet samt erfarenhet som förskollärare.
Rekryteringsbehov 
Kommunen förväntas behöva rekrytera omkring 150 chefer 2018-2021. Fem förskolechefsjobb annonserades ut 2017. 
Antal chefer i kommunen
Omkring 380 (totalt antal i kommunen, inklusive förskolechefer)
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.