Controller Josef

Samla siffror till statistik är spännande! Josef Hansson är controller och en spindel i det stora nät med information som finns samlat i kommunens datasystem.

 

Josef Hansson Foto: Jonatan Månsson

Statistiken analyseras och sammanställs för att göras tillgänglig och användbar för beslutsfattare och verksamhetsansvariga i arbetet i kommunen. Josef Hanssons arbete består i att förse cirka 800 användare i kommunen med vederhäftig information.

– Siffror är siffror och kanske inte alltid så upphetsande, men statistik som samlas, sammanställs och analyseras utefter olika variabler och kriterier blir genast användbar i det verkliga arbetet. Det är det som gör det så spännande, säger Josef, som jobbat i kommunen sedan 2011.

 

Ligger i framkant

Kristianstads kommun ligger i framkant vad gäller samkörning av uppgifter från olika register och analyser av den samlade informationen.

– Den mängd och typ av information som finns i kommunens databaser är vad som behövs.

Nu ska vi vidareutveckla vårt system så att vi kan göra det ännu lite enklare och mer lättillgängligt för användarna, säger Josef. Genom att lägga till olika variabler till de samlade siffrorna går det att plocka fram specifika uppgifter om det mesta, till exempel åldersfördelningen i ett visst område. Mängden information som samlas in är en viktig del i arbetet för att kunna lämna så korrekta analyser som möjligt. I många fall är det viktigt att även kunna presentera siffrorna snabbt. Betygsuppgifter är ett sådant exempel.

 

Stor efterfrågan

Tidigare samlades uppgifterna om betyg i kommunens skolor in nationellt, sammanställdes och kunde presenteras i oktober månad. Numera samlar vi betygsinformationen själva och den kan därmed göras tillgänglig för skolcheferna redan i juli månad. Då är det möjligt att använda uppgifterna för att göra eventuella förändringar redan innan höstterminen sätter igång, säger Josef.

Betygsstatistiken är bara ett av många exempel på där Josefs arbete kan göra skillnad.

– Det finns en stor efterfrågan på analyser och statistiskt material och det känns naturligtvis bra. Det innebär att jag får vara med och bidra i utvecklingen av kommunen, säger Josef.

 

Utbildning/yrkeserfarenhet: Utbildad statistiker och dataanalytiker på Linköpings universitet.

Smultronställe i kommunen: Tallskogen vid campingen i Åhus. Den påminner om mina hemtrakter i Timrå.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.