Bibliotekarie Lina

Sedan 2017 är Lina Wegendal IT-bibliotekarie med huvudansvar för system och digitala frågor på biblioteket. Lina  är bibliotekarien som verkligen lever som hon lär och för hennes del fungerar en tryckt bok lika bra som en läsplatta.


Lina Wegendal som jobbat i kommunen sedan 2008 älskar böcker. Hon läser flera i veckan och dystopier är en av hennes favoritgenrer. Hon är bestämd i sin uppfattning att det finns plats för den tryckta boken även framöver, men samtidigt menar hon att det är viktigt att biblioteken, och medborgarna, inte halkar efter i den digitala utvecklingen.

– Det är ren avkoppling för mig att sjunka ner med en bok, att resa alldeles gratis till en annan värld, säger Lina Wegendal.

 eMedborgarvecka

– Bibliotekens huvuduppgift är att låna ut böcker och stimu­lera till läsning, men vi har även en viktig uppgift i att er­bjuda tillgång till information och digitala frågor tar alltmer plats. Vi ska vara lyhörda för vad som efterfrågas, det ska vara gratis och tillgängligt för alla, säger Lina med eftertryck.

Som ett steg i den riktningen ar­rangerade Kristianstads kommun med samarbetspartners en eMedborgarvecka på Kulturkvarteret som vänder sig till alla in­tresserade. eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka med e-tjänsternas tillgänglighet i fokus. Läs mer på www.digidel.se/emedborgarveckan

– Vi vet att det finns ett stort behov bland annat hos äldre och nyanlända, som känner en stor osäkerhet inför den digi­tala världen, säger Lina Wegen­dal.

Digitala lärcentrum

Stadsbiblioteket har elva filia­ler, en utlåningsstation och en bokbuss. Förutom biblioteks­utbudet, som böcker i olika for­mat, arrangemang och webben snokabibliotek.se jobbar bibli­otekspersonalen med olika projekt. Ett aktuellt projekt handlar om att erbjuda biblio­tek på kommunens förskolor.

– Bibliotekens kärnverk­samhet har alltid varit att låna ut böcker, men vi måste tänka till kring vår verksamhet. Vi måste se till att vi kan erbjuda det som efterfrågas i det förän­derliga, digitaliserade samhäl­let. På flera håll i landet finns digitala lärcentrum, där med­borgarna kan få hjälp med digi­tala frågor oavsett förkunskap. Det är något jag vill jobba för i Kristianstads kommun, avslu­tar Lina Wegendal.

Smultronställe i kommunen

Forsakar är sagolikt vackert!

Faktaruta bibliotekarie
Utbildning
Magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller bibliotekarieexamen.
Rekryteringsbehov
Vi beräknar att vi behöver rekrytera ungefär 15 bibliotekarier år 2018-2021.
Antal bibliotekarier i kommunen
Ungefär 50
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.