Arbetsterapeut Christina och Maja

Christina Lindgren och Maja Chronvall är två av kommunens arbetsterapeuter. En yrkesgrupp som arbetar mycket i det dolda. Vi är kreativa och flexibla problemlösare!

Arbetsterapeuterna Christina och Maja

Jobba som arbetsterapeut

Arbetsterapeuterna finns inom kommunens omsorgsverksamheter. De hjälper vuxna, och då främst äldre, med olika anpassningar för att kunna klara vardagen. Det kan vara träningsprogram för att till exempel kunna laga sin egen mat eller handtag i duschen så att man kan sköta sin hygien själv.

– Vårt uppdrag består i att göra en helhetsbedömning och se till enskilda människors behov, säger Christina Lindgren och Maja Chronvall.

– De flesta förstår nog att någon hjälper till, men man vet inte riktigt vem som gör det eller hur det går till, säger Christina.

– En vanlig missuppfattning är att vi bara levererar olika typer av hjälpmedel, men vårt uppdrag är att göra en helhetsbedömning, säger Maja. Det handlar om att se den enskilde personens behov, vad man har drabbats av och tillsammans komma överens om olika aktiviteter och lösningar. När Maja och Christina har gjort bedömningen kan det bli aktuellt med olika typer av åtgärder. Det kan vara hjälpmedel, träningsprogram eller till och med anpassningar i hemmet.

 

Vad är det roligaste med att jobba som arbetsterapeut?

– Det roligaste med vårt jobb är att vi träffar människor i vardagen och vi hjälper dem att kunna leva sitt liv på det sättet man själv vill. Varje dag får vi vara kreativa och flexibla problemlösare, säger Maja.

 

Bristyrke - du behövs!

Arbetsterapeuter är ett bristyrke. Pensionsavgångar och utökad arbetsmarknad gör att många kommuner har svårt att rekrytera. Christina är ny på jobbet. Efter 17 år inom den kommunala administrationen valde hon att utbilda sig till arbetsterapeut.

– Att, efter många år på samma jobb, våga prova något nytt är det bästa jag gjort. Det är fantastiskt att få komma hem till människor, ta del av deras situation och hjälpa till så att människor får en säker och trygg vardag, säger Christina.

 

Smultronställe i kommunen

Christinas är Friseboda naturreservat

Majas är stranden i Åhus 

Yrkesfakta
Utbildning
Arbetsterapeutprogrammet, högskola
Rekryteringsbehov
2018 till 2021 beräknas kommunen behöva rekrytera cirka 37 medarbetare inom rehab och förebyggande arbete där arbetsterapeuter ingår. Sex jobb till arbetsterapeut annonserades ut under 2017.
Antal arbetsterapeuter i kommunen
50 medarbetare arbetar inom rehab och förebyggande arbete. I antalet ingår även fysioterapeuter.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.