Jobba som vikarie

Är du intresserad av att jobba som vikarie hos oss? Vi söker ständigt personal till förskola, skola, vård och omsorg. Det gäller både timvikariat och semestervikariat.

Timvikarier/extrapersonal

Vi behöver dig som kan rycka in i våra verksamheter när ordinarie medarbetare är frånvarande. Du hittar och söker extrajobb bland våra lediga jobb. Vårt största behov har vi inom barn och utbildning och vård och omsorg. Vi har två bemanningsenheter som rekryterar er som vill jobba extra som korttidsvikarie inom dessa verksamheter. De förser verksamheterna med personal när någon i den ordinarie personalen är frånvarande. Är du intresserad av extrajobb söker du digitalt i annonsen som du hittar på lediga jobb.

Bemanningsenheten inom barn och utbildning

Vi söker dig som läser till eller är utbildad förskollärare, grundskollärare, lärare i fritidshem, barnskötare och tolkar till våra förskolor och skolor. Bemanningsenheten behöver också dig som vill arbeta som kock/kokerska, ekonomibiträde och inom lokalvård.

Bemanningsenheten inom vård och omsorg

Vi behöver dig som är utbildad undersköterska som vill jobba extra! Vi har också ett stort behov av övrig omvårdnadspersonal. Vi hjälper verksamheterna med korttidsbemanning inom äldreomsorg samt stöd och service. Inom äldreomsorgen kan du jobba på vård och omsorgsboende, demensboende och hemtjänst. Vi behöver även extrapersonal till verksamheten för de med funktionsnedsättning inom stöd och service enheten, på boende inom LSS, daglig verksamhet och personlig assistans.

Sommarjobb

Du hittar de olika sommarjobben bland våra lediga jobb och du kan lätt sortera fram dem i kategorin sommarjobb.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.