Barn- och ungdomsverksamheten utvecklar

Ta chansen - barn och ungdomsverksamheten i Kristianstad utvecklar för framtiden. Är du socionom och vill vara med? Då har du nu möjlighet att skicka in din ansökan och vara med när vi bygger upp en förstärkt organisation!

På vår arbetsplats satsar vi på grupputveckling för att nå stabila team. Vi är en lärande organisation och vi har ambitionen att nå samsyn, gemensam värdegrund och ett gemensamt förhållningssätt. Då tror vi att det blir bäst för de medborgare vi är till för!

För att de barn och familjer som möter socialtjänsten ska bemötas med respekt, vara delaktiga och ha inflytande är vi en Signs of Safety-kommun. Det innebär att vi  tar tillvara familjers, och deras nätverks, egna resurser. Alltid med barnets trygghet, säkerhet och bästa som utgångspunkt och med en hög rättssäkerhet i handläggningen. Satsningen innebär att vi nu rekryterar enhetschef, teamledare och socialsekreterare

Information om tjänsterna hittar du nedan under "Länkar".

Arbete och välfärdsförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen och vissa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i kommunen. Vi har ett samlat ansvar för att förebygga och motarbeta utanförskap och stödja medborgaren till ökad självständighet.

Verksamheten Barn och ungdom med ca 135 medarbetare arbetar med den sociala barn- och ungdomsvården i Kristianstad, förebyggande arbete, myndighetsutövning och insatser. Verksamhet Barn och ungdom som arbetar med visionen om ett barnsäkert Kristianstad är indelad i sex enheter med team och teamledare.

Arbetsplatsen är Östra kommunhuset i Kristianstad med goda pendlarmöjligheter. Vi erbjuder förmåner som friskvårdsbidrag och flexavtal.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.