Lärare åk 7-9 i svenska samt annat ämne, Önnestad skola

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 86 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Önnestad skola är en F-9 skola i Önnestad ca en mil väster om Kristianstad med ca 380 elever. Hos oss får du ett spännande och viktigt uppdrag tillsammans med kompetenta kollegor! Vi är en skola med stark framtidstro och stort engagemang för våra elever.

Vi är stolta över våra barn och ungdomar och vi arbetar kontinuerligt för arbetsro, motivation och goda kunskapsresultat. Trygghet och studiero är viktiga faktorer för barnens inlärning och vi lägger stor vikt vid ledarskapet i klassrummet. Det kollegiala lärandet ser vi som en självklarhet på skolan, det finns ett starkt pedagogiskt intresse och en vilja att tillsammans ta sig an de utmaningar som dyker upp.

På skolan finns engagerad personal med ett positivt och inkluderande förhållningssätt som vill ge eleverna en bra skola. Pedagogernas erfarenhet och kompetens tas tillvara för att nå en helhetssyn och hög kvalité. Vi arbetar för att nå höga resultat och söker medarbetare som kan bidra till detta.

På Önnestad skola F-9 finns gedigen kompetens med hög behörighet i lärarlagen, goda relationer mellan såväl elever, hemmen som personal. Önnestad skola erbjuder dig en arbetsplats med god stämning, där det är hjälpsamt klimat och högt i tak. Den familjära känslan som en mindre skola kan erbjuda hittar du här!

Skolan leds av två rektorer fördelat på F-6 och fritids samt åk 7-9. Vi har förstelärare och nyckelperson fritids som leder skolans utvecklingsarbete och arbetslag. Elevhälsoteamet arbetar aktivt för hela F-9 och på 7-9 har vi även ett socialt team till stöd för eleverna. Vi vill vara en trygg skola med ett stort hjärta.

Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Du kommer i huvudsak att undervisa i svenska i tre klasser åk 7-9, samt ha ett nära samarbete med dina övriga ämneskollegor. Undervisning i andra grupper kan bli aktuellt utifrån din behörighet och kompetens. I tjänsten ingår också ett delat mentorskap i en klass på högstadiet där du också kommer vara del av arbetslag och ämneslag.

Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet.
Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet.

Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa.

Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. I din roll håller du dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete i arbetsgruppen/skolan. Du har också ett gemensamt ansvar både för din egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Är du ny som lärare stöttas du av en mentor för bästa vägledning i arbetet och du som är obehörig lärare kan bedriva undervisning men inte ansvara för den. Ansvar för betygsättning har en legitimerad lärare.

Kvalifikationer

Vi söker i första hand dig med lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 7-9 i ämnet svenska samt annat ämne i grundskolan. Är du behörig att undervisa i spanska, ser vi det som meriterande. I andra hand söker vi dig som har ämneskunskaper på högskolenivå i ovanstående ämnen. Det meriterande om du har pedagogisk utbildning på högskolenivå. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som lärare i grundskolan, har erfarenhet av undervisning samt arbetat med barn i åldern13-16 år.

Du har förmåga att anpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Vi ser gärna att du har god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd samt förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.

En framgångsfaktor är att du kan skapa förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling.

Självklart använder du digital teknik i undervisningen och som redskap för information, planering, kommunikation och rapportering. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål.

Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper.


För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.

Övrigt

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2023-10-08

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal tjänster 1
Tillträde Tillträde 2024-01-08
Löneform Månadslön
Referensnummer BUF-2023-373
Kontaktperson Terese Gustafsson
Rektor
044-13 41 17
Facklig företrädare Ola Cedergren
Sveriges Lärare
044-13 44 29 ola.cedergren@utb.kristianstad.se
Sista ansökningsdag 2023-10-08