Lärare åk 1-9 i musik, Tollarps skola

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 86 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Tollarps skola ligger precis vid Vrams ån och med närhet till stora och vackra naturområden. Vi är en F-9 skola uppdelad i tre olika hus, ett för varje stadie och med stora ytor för rastaktiviteter. Tollarps skola erbjuder dig en arbetsplats med god stämning där det är högt i tak och en gemenskap. Vi är stolta över våra barn och ungdomar och vi har ett klimat där det smittande skrattet spelar en viktig roll.
Trygghet och studiero är viktiga faktorer för barnens inlärning och vi lägger stor vikt vid ledarskapet i klassrummet. Det kollegiala lärandet ser vi som en självklarhet på skolan och här finns ett starkt pedagogiskt intresse och en vilja att tillsammans ta sig an de utmaningar som dyker upp. Vi har precis avslutat vårt arbete inom ramen för fokusskola men vi fortsätter att bygga vidare på det arbetet där vi ser positiva utvecklingstrender inom flertalet områden. Vi ser ljust på framtiden och det kollegiala samarbetet kommer att bli ännu starkare då vi bygger en skola för framtiden.
Skolan leds av tre rektorer, en med ansvar för F-3, en med ansvar för 4-6 och fritidshem respektive en för årskurserna 7-9. Vi ser samverkan i hela linjen - en röd tråd - som mycket viktig och arbetet kring elevernas hälsa leds av ett gemensamt elevhälsoteam där det förutom rektorerna ingår speciallärare/specialpedagoger, två kuratorer och en skolsköterska.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill vara med och utveckla undervisningen i musik, synliggöra ämnet på skolan och integrera det tillsammans med lärare i övriga ämnen.

Du kommer att undervisa eleverna i årskurserna 1-9 i musik. I tjänsten ingår ett delat mentorskap för en klass på högstadiet. Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet.

Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa.
Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. I din roll håller du dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete i arbetsgruppen på skolan. Du har också ett gemensamt ansvar både för din egen och gruppens planering och vidareutveckling.

Är du ny som lärare stöttas du av en mentor för bästa vägledning i arbetet och du som är obehörig lärare kan bedriva undervisning men inte ansvara för den. Ansvar för betygsättning har en legitimerad lärare.

Kvalifikationer

Vi söker i första hand dig med lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 1-9 i ämnet musik i grundskolan. I andra hand söker vi dig som har ämneskunskaper på högskolenivå i ovanstående ämne. Det är meriterande om du har pedagogisk utbildning på högskolenivå. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat som lärare och av att bedriva undervisning.

Du har förmåga att anpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Du har god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd samt förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.

En framgångsfaktor är att du kan skapa förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling.

Självklart använder du digital teknik i undervisningen och som redskap för information, planering, kommunikation och rapportering. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål.

Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.

Övrigt

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter skickar du in din ansökan via post märkt med titel och referensnummer. Du kan också lämna din ansökan på Rådhus Skåne. Har du frågor kan nå oss via växeln 044-13 50 00.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2023-09-26

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal tjänster 1
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer BUF-2023-363
Kontaktperson Ingrid Lagerkvist
Rektor
044-13 45 03
Facklig företrädare Elliot Onno
Sveriges Lärare
044-13 45 11
Sista ansökningsdag 2023-09-26