Fritidspedagog/Lärare i fritidshem

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 86 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Som fritidspedagog/lärare i fritidshem inom barnverksamheten arbetar du utifrån LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Inom verksamheten finns tillsyn, korttidsvistelse och bostad med särskild service för barn och unga. Vi vill att du som söker har ett intresse för barn och ungdomars utveckling och självständighet. Du vill skapa en vi-känsla som inkluderar kunder, anhöriga och personal. Förverkligande av barnkonventionen är en självklarhet för oss.

Liksom övriga medarbetare medverkar du i de dagliga arbetsuppgifterna i verksamheten. Utifrån ett barnperspektiv arbetar du med värdegrund och kvalitet som främjar kundens delaktighet, självbestämmande och integritet. Du ansvarar för det pedagogiska innehållet i verksamheten och bidrar till att skapa förutsättningar för lärande, både utifrån ett kundperspektiv och kollegialt lärande. Vår målsättning är att verksamheten i det dagliga ska präglas av ett salutogent förhållningssätt - hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet.

Du ansvarar för att tillsammans med kunder och kollegor planera och genomföra stimulerande aktiviteter som bidrar till ett lärande och delaktighet i samhället. För att kunna erbjuda en meningsfull fritid är det av vikt att omvärldsbevaka vilket utbud som finns i närområdet.
Med hjälp av visuellt tydliggörande och alternativ kommunikation ge kunderna möjlighet att tolka och förstå sin vardag och omgivning.
Arbetet genomförs i nära dialog med enhetschef och övrig personal. Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag, finns även möjlighet att arbeta kväll och helg.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär bland annat att;
- ge individuellt stöd och omvårdnad
- tillsammans med stödpedagog ansvara för det pedagogiska innehållet i verksamheten
- stödja barnen i deras utveckling och möjliggöra olika fritidsaktiviteter
- stödja barnen i att utveckla sina intressen, att ta egna initiativ och att ta ansvar för sig själva och andra
- samarbeta i barnets nätverk
- planera aktiviteter och utifrån planeringen göra kartläggningar, riskbedömningar och handlingsplaner
- med hjälp av visuellt tydliggörande och alternativ kommunikation ge barnet möjlighet att tolka och förstå sin omgivning
- individuellt stöd och omvårdnad
- utveckla och upprätthålla förmågor och kommunikation med hänsyn till funktionsnedsättningen
- fortlöpande dokumentera genomförandet av stödet
- vara kontaktman med ansvar för upprätta genomförandeplan och följa upp hur insatsen fungerar.

Du har möjlighet att delta i flera interna utbildningar t.ex. tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande - studio 3, samtalsmatta, alternativ och komplettande kommunikation.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleexamen lärare i fritidshem eller fritidspedagog och erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn inom funktionshinderområdet samt erfarenhet av lågaffektivt bemötande.

Det är meriterande om du har utbildning och erfarenhet inom något av följande:

• Motiverande samtal
• Tydliggörande pedagogik
• Salutogent förhållningssätt
• Socialt samspel och nätverksteori
• Kommunikation och alternativ kommunikation
• Neuropsykiatri
• Social dokumentation
• Socialrätt
• Evidensbaserad praktik
• Erfarenhet av att upprätta kartläggning
• Riskbedömningar och handlingsplaner utifrån kundernas behov

Eftersom arbetet kräver kommunikation och dokumentation förutsätter vi att du på ett tydligt sätt kommunicerar på svenska i tal och skrift. Din förmåga att tala och skriva tydligt, klart och välstrukturerat samt att anpassa dina texter utifrån den tilltänkta målgruppen kommer väl till pass i arbetet. Vidare har du god datorvana och kunskaper i Word, det är meriterande om du även har kunskaper i övriga Office-paketet liksom erfarenhet av att arbeta i Lifecare. B-körkort för manuell växellåda är ett krav.

För att lyckas i rollen har du förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati, respekt och vara prestigelös. Du har en god samarbetsförmåga och lätt att skapa förtroende och goda relationer. Att du har förmåga att planera och organisera ditt arbete är ett krav liksom förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden.

Om du blir erbjuden anställning inom barnverksamheten behöver du beställa och visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Övrigt

Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter skickar du in din ansökan via post märkt med titel och referensnummer. Du kan också lämna din ansökan på Rådhus Skåne. Har du frågor kan nå oss via växeln 044-13 50 00.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2023-10-08

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal tjänster 2
Tillträde Vi erbjuder två tillsvidareanställningar med tillträde enligt överenskommelse. I denna rekrytering kommer kontinuerligt kalla intressanta sökande till intervju.
Löneform Månadslön
Referensnummer OMS-2023-147
Kontaktperson Malin Persson
Enhetschef
044-13 24 42
Facklig företrädare Sveriges lärare
044-13 42 60 lararforbundet@kristianstad.se
Sista ansökningsdag 2023-10-08