Speciallärare inriktning intellektuell funktionsnedsättning, Hammars skola

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 86 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Anpassad grundskola växer och vi på Hammars skola A söker speciallärare med behörighet att undervisa våra elever på ämnesområde.

Vill du vara med och skapa förutsättningar för våra elever att lära och utvecklas? Vill du vara en del av ett arbetslag som tillsammans bidrar till att skapa tillgängliga lärmiljöer där elevens lärande står i fokus?

På Hammars anpassade grundskola har vi cirka 45 elever inskrivna i åk F-6 som läser ämne eller ämnesområde. Nu söker vi dig som är intresserad av att undervisa våra elever på ämnesområde. Vi ser framemot din ansökan!

Arbetsuppgifter

Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring intellektuell funktionsnedsättning med fokus på individnivå. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg och pedagogisk lärmiljö som stimulerar, stärker och utmanar elevernas utveckling och lärande som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete.

Undervisningen utformas i enlighet med anpassad skolas läroplan där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du använder specialpedagogiska metoder och anpassa undervisningen utifrån alla elevers förutsättningar med elevens bästa i fokus. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön genom att utveckla alternativa lärmiljöer och läroverktyg. I rollen utövar du ett gott situationsanpassat ledarskap såväl i som utanför klassrummet.

Du bidrar med kompetens i arbetet med pedagogiska utredningar, anpassningar och åtgärdsprogram genom att genomföra och dokumentera kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt, förtroende och positivt förhållningssätt.

På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra. I arbetsuppgifterna ingår också att planera, prioritera och ta ansvar för sin egen tid och utveckling. I din roll håller du dig à jour om händelser i omvärld, ungdomskultur, aktuell forskning och driva utvecklingsarbete.

Kvalifikationer

I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att som speciallärare undervisa avseende särskilt stöd i träningsskola i årskurs F-6. I andra hand dig som har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskoleklass med intresse för att läsa speciallärarprogrammet med inriktning intellektuell funktionsnedsättning.

Uppdraget kräver att du har erfarenhet av 3 års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet. Erfarenhet av undervisning i anpassad skola och undervisning av elever i åldern 6-12 år är meriterande. Du är en trygg och pedagogisk ledare med förmåga till lågaffektivt bemötande. Vi vill att du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare.

Du kan utöva ett situationssanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar och möter dem där de befinner sig. Du skapar relationer såväl internt som externt som karakteriseras av respekt och förtroende och kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till utveckling och lärande.

Vi vill att du har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument men även goda kunskaper avseende alternativa lärverktyg och förmåga att integrera dessa i undervisningen. Du har förmåga att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar. Givetvis har du förmåga att använda digital teknik som redskap för i ditt dagliga arbete.

Du är väl förtrogen med aktuell pedagogisk och didaktisk forskning. Du kan systematiskt reflektera och utvärdera arbetet enskilt och med andra för att nå utveckling. Naturligtvis kan du dokumentera med god kvalitet men också förmåga att planera och prioritera din arbetstid.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.

Övrigt

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2023-09-24

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal tjänster 1
Tillträde Tillträde för tjänsten är enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Referensnummer BUF-2023-370
Kontaktperson Rebecca Tillman
Rektor
0733-13 52 67
Facklig företrädare Catarina Åfeldt
Sveriges lärare
0733-13 97 54
Sista ansökningsdag 2023-09-24