Lärare till Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon eller mark och anläggning

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 86 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Wendesgymnasiet är en skola med tre yrkesprogram, Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet. Gymnasieskolan är belägen i vackra Åsums fure som till 1994 var Kungliga Wendes Artilleriregemente. De militära lokalerna som skolan använder är stora och rymliga och väl anpassade för den verksamhet som vi bedriver. Utrustningen håller hög nivå och uppdateras regelbundet. Miljön som skolan finns i erbjuder en rofylld arbetsplats med god tillgång till rum och utrymmen för många olika aktiviteter.

Arbetslagen på Wendesgymnasiet är organiserade med programmen som sin bas. Det innebär att du arbetar nära både kollegor som undervisar i andra gymnasiegemensamma ämnen men också nära lärarna som undervisar i karaktärsämnen på programmen. Detta skapar en arbetsmiljö i arbetslagen som är närmre eleverna och öppnar för ett relationsskapande både med kollegor och med elever som är gynnsamt för elevernas utveckling.

Wendesgymnasiet är en skola där både personalen och eleverna uttrycker att de trivs och att de kan rekommendera sin arbetsplats respektive sin skola till andra. Eleverna uttrycker ofta att de har ett bra samarbete med sina lärare och lärarna är goda förebilder för eleverna på sin väg mot ett yrkesliv och en yrkesidentitet.

Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter

Du kommer arbeta som yrkeslärare på två av våra inriktningar på Bygg- och Anläggningsprogrammet. I arbetet ingår undervisning utifrån gymnasiets läroplan som stimulerar elever till lärande och eget ansvar. Din yrkeskunskap omsätter du till praktiska, pedagogiska, arbetsliknande utbildningsmoment där teori och praktik samverkar. Vid planering och individanpassning av undervisningen använder du dig av ungdomars vardag och kultur, alternativa läroverktyg, aktuell forskning samt en vetenskaplig grund. Du reflekterar enskilt och tillsammans med kollegor över ert arbete, i syfte att ständigt utvecklas såväl pedagogiskt som yrkesmässigt. Vidare bedömer, analyserar och dokumenterar du den enskilde elevens behov och resultat, där bedömning från praktik vägs in.

I rollen som ledare skapar du en trygg och utvecklande lärmiljö samt verkar för att eleverna lär sig vikten av en säker arbetsmiljö för ett hållbart yrkesliv. Du ansvarar även för utrustningen som används i utbildningen och lär eleverna att vårda den.

Du skapar förtroendefulla relationer till elever och övriga samarbetspartners som genomsyras av positiva förväntningar. I syfte att säkerställa tillgången till arbetsplatsförlagda praktikplatser ingår det att skapa och vårda nätverk med arbetsgivare. Du marknadsför även skolan och utbildningen på mässor för att attrahera framtidens elever.

Kvalifikationer

Vi söker dig som i första hand har lärarlegitimation med inriktning mot gymnasiets yrkesämnen, med inriktning mot anläggningsfordon eller mark och anläggning. I andra hand har lärarexamen med inriktning mot gymnasiets yrkesämnen, med inriktning mot anläggningsfordon eller mark och anläggning. I tredje hand innehar högskolebehörighet så att du kan söka yrkeslärarutbildning med start 2024. Även yrkesutbildning inom anläggningsfordon eller mark och anläggning krävs.

Vidare ska du ha dokumenterad branscherfarenhet inom anläggningsfordon eller mark och anläggning och specialiserade yrkeskunskaper om anläggningsfordon eller inom mark och anläggning. Vi ser gärna att du har pedagogisk erfarenhet från att ha arbetat som lärare eller yrkeslärare, som utbildare inom övrig verksamhet alternativt har ledarerfarenhet från verksamhet med målgruppen ungdomar.

Du ska ha förmåga att planera individanpassad och varierad undervisning utifrån översiktlig pedagogisk plan. Du ska ha förmåga att integrera digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, dokumentation och kommunikation. Arbetet kräver att du har god samarbets- och kommunikativ förmåga.

Du är en professionell ansvarstagande och tydlig ledare som kan fatta beslut, strukturera och organisera. Ditt ledarskap präglas av förmåga att sätta gränser och du är en god representant för vår värdegrund. Du skapar förståelse för vikten av säker arbetsmiljö för ett långt och hållbart arbetsliv.

Vi ser gärna att du har förmåga att fånga elever både i teori och praktik samt skapa motivation och intresse för eget lärande samt har intresse av händelser i omvärlden och ungdomars vardag och förmåga att väva in i undervisningen.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.

Övrigt

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2023-06-12

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal tjänster 1
Tillträde Tillträde 2023-08-08
Löneform Månadslön
Referensnummer BUF-2023-245
Kontaktperson Mattias Jönsson
Rektor
044-13 69 40
Facklig företrädare Linda O'Donnell
Sveriges lärare
0705-27 68 13
Sista ansökningsdag 2023-06-12