Informationssamordnare, arbete- och välfärdsförvaltningen

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 86 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Vi söker dig som vill axla rollen som informationssamordnare för arbete- och välfärdsförvaltningen, men också vara med och skapa ordning och reda kring förvaltningens arbete med informations- och dokumenthantering. Har du dessutom ett intresse att arbeta med processutveckling är detta säkert ett uppdrag för dig. Arbetet innebär även ett nära samarbete med motsvarande funktioner inom kommunen.

Vi ser fram emot din ansökan!

Tjänsten ingår i HR- och kanslienhet som omfattar stödfunktionerna förvaltningsadministration, arkiv/registratur samt HR. Inom våra expertområden bidrar vi till förvaltningens utvecklingsarbete för att skapa bra välfärdstjänster för Kristianstads medborgare.

Arbetsuppgifter

Som informationssamordnare är du betydelsefull för att höja kvalitetsnivån på förvaltningens informationshantering och informationssäkerhet. En av dina viktigaste uppgifter initialt är att driva förvaltningens arbete inom informationssäkerhet inklusive dataskydd. Det innebär att du ska genomföra och dokumentera förvaltningens informationsklassningar, göra analyser, konsekvensbedömningar och arbeta med kontinuitetsbehandlingar. Du ska också bidra med vägledning och praktiskt stöd i informationshanterings- och informationssäkerhetsfrågor. Du kommer att arbeta med kompetenshöjande internutbildningar och andra informationsinsatser.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Ansvara för dokumenthanteringsplanen och genom arkivredogörarna jobba för att arkivering med där tillhörande uppgifter som exempelvis gallring, förs med kvalité så att arkiveringen håller lagmässiga krav.
• Utbilda medarbetare och chefer i diarieföring
• Förstasupport för Evolution inom förvaltningen och systemadministratör för Evolution
• Signalera arkivvårdsinsatser till verksamheten (ex gallring, stänga ärenden m.m.)
• Ansvara för att lag, avtal, riktlinjer och rutiner följs inom området och att ta initiativ till och skapa effektiva rutiner och arbetssätt.
• E-arkivering
• Arbeta samordnande för dataskyddsförordningen och informationssäkerhet på förvaltningen
• Samordna verksamhetens informations- och utbildningsbehov inom området
• Arbeta för incidentrapportering rörande dataskyddsförordningen/GDPR
• Genomföra konsekvensbedömningar och uppdatera personuppgiftsbehandlingsregister löpande
• Vid behov utarbeta rutiner inom ovan område

Kvalifikationer

För att axla rollen som informationssamordnare tror vi att du har minst två års arbetslivserfarenhet och en relevant högskoleutbildning inom informationssäkerhet, arkivvetenskap eller informatik alternativt annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som är likvärdig.

För att lyckas behöver du god kommunikativ förmåga när det gäller skriftlig och muntlig framställan. Det är också viktigt att du har god planeringsförmåga och förmåga till framförhållning i ditt arbete. Du är samarbetsinriktad och motiveras av att arbeta flexibelt och kan ändra arbetssätt beroende på situation. Som person är du noggrann och strukturerad. För att lyckas i rollen ser vi att dina personliga egenskaper har stor betydelse, vilket innebär att vi letar främst efter rätt person som vi kan ge möjlighet att växa in i rollen som informationssamordnare.

Övrigt

Möt framtiden med oss i arbete och välfärdsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen och vissa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i kommunen. Vi har ett samlat ansvar för att förebygga och motarbeta utanförskap och stödja medborgaren till ökad självständighet.

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter skickar du in din ansökan via post märkt med titel och referensnummer. Du kan också lämna din ansökan på Rådhus Skåne. Har du frågor kan nå oss via växeln 044-13 50 00.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2023-06-13

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal tjänster 1
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Referensnummer AOV-2023-34
Kontaktperson Jessica Nilsson
HR- och kanslichef
044-13 24 02
Facklig företrädare Ann Bengtsson
Vision
ann.bengtsson@kristianstad.se
Sista ansökningsdag 2023-06-13