Förstelärare åk 7-9 med inriktning matematik och NO, Önnestad skola

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Önnestad skola är en F-9 skola i Önnestad ca en mil väster om Kristianstad med ca 380 elever. Hos oss får du ett spännande och viktigt uppdrag tillsammans med kompetenta kollegor! Vi är en skola med stark framtidstro och stort engagemang för våra elever.

Vi är stolta över våra barn och ungdomar och vi arbetar kontinuerligt för arbetsro, motivation och goda kunskapsresultat. Trygghet och studiero är viktiga faktorer för barnens inlärning och vi lägger stor vikt vid ledarskapet i klassrummet. Det kollegiala lärandet ser vi som en självklarhet på skolan, det finns ett starkt pedagogiskt intresse och en vilja att tillsammans ta sig an de utmaningar som dyker upp.

På skolan finns engagerad personal med ett positivt och inkluderande förhållningssätt som vill ge eleverna en bra skola. Pedagogernas erfarenhet och kompetens tas tillvara för att nå en helhetssyn och hög kvalité. Vi arbetar för att nå höga resultat och söker medarbetare som kan bidra till detta. Vi lägger stor vikt vid att eleverna har kunskap om vilka förmågor som bedöms i varje ämne och hur eleven kan arbeta mot dessa. Skolan är i en spännande utvecklingsfas och vi arbetar mycket med elevers förmåga att ta ansvar för att nå en högre måluppfyllelse.

På Önnestad skola F-9 finns gedigen kompetens med hög behörighet i lärarlagen, goda relationer mellan såväl elever, hemmen som personal. Önnestad skola erbjuder dig en arbetsplats med god stämning där det är hjälpsamt, högt i tak och en god stämning. Den familjära känslan som en mindre skola kan erbjuda hittar du här!

Skolan leds av två rektorer fördelat på F-6 och fritids samt åk 7-9. Vi har förstelärare och nyckelperson fritids som leder skolans utvecklingsarbete och arbetslag. Elevhälsoteamet arbetar aktivt för hela F-9 och på 7-9 har vi även ett socialt team till stöd för eleverna. Vi vill vara en trygg skola med ett stort hjärta.

Arbetsuppgifter

Ditt grunduppdrag är undervisning och du kommer i huvudsak att undervisa i matematik och NO i två klasser på åk 7-9. I tjänsten ingår också ett delat mentorskap i en klass på högstadiet. Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet.

I ditt uppdrag som förstelärare är du viktig i skolans utvecklingsarbete och en del av skolans utvecklingsgrupp (F-9) som består av rektorer, förstelärare och specialpedagoger/speciallärare. Du kommer hjälpa din förstelärarkollega att leda arbetslaget på 7-9 samt vara ansvarig för NO-institutionen och ämneslaget.

I ditt försteläraruppdrag ska du arbeta för hela skolan. Du har fokus på t.ex.:
• Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet planera och driva utvecklingsarbete i samråd med rektor.
• Fånga upp och formulera viktiga didaktiska frågeställningar i verksamheten och aktivt driva dessa i samråd med rektor.
• Arbeta konsultativt gentemot kollegor.
• Planera, leda och utveckla det kollegiala lärandet.
• Hålla sig uppdaterad inom senaste forskning.
• Handleda andra lärare.
• Du ska vara beredd att handleda enskild personal i första hand inom ditt uppdrag men också inom andra frågor.
• Du ska kunna genomföra undervisningsobservationer som följs av reflekterande samtal.
• Genomföra exempellektioner där kollegor observerar din undervisning utifrån det formativa förhållningssättet.
• Du ska vara drivande i BUSK.
• Du är beredd på att ta ett stor ansvar för uppdraget och detaljutforma det i dialog med rektorer, arbetsledare och övriga förstelärare på skolan.

Kvalifikationer

Du som söker har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 7-9 i ämnena matematik och NO i grundskolan.

Vi vill att du genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning i skolväsendet. Utifrån dina tidigare erfarenheter kan du påvisa en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och handledning av andra lärare. Du innehar god förmåga att ge utvecklande återkoppling till elever, vårdnadshavare och kollegor med förankring i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Gedigna kunskaper inom det ämnesområde du undervisar i är en förutsättning för arbetet. Som förstelärare krävs att du har en mycket god pedagogisk kompetens och ett starkt intresse att utveckla undervisningen. Du kan anpassa ditt arbete till olika gruppers och individers förutsättningar. Att tänka utanför ramarna behövs i din roll liksom att du vill utveckla dig själv och lärmiljön. Naturligtvis är du intresserad av att delta i utvecklingsprojekt som leder till förbättrande elevresultat.

Vidare har du goda kunskaper kring hur man gör undervisningsobservationer, arbetar med spegling och feedback, leda gruppdiskussioner och ha samtal med enskilda kollegor. Du har även kunskaper kring hur värdegrundsarbetet kan utvecklas. Som person är du empatisk, självgående, strukturerad och tydlig.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan vill vi att du bifogar lärarlegitimation och examensbevis. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.

Övrigt

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2023-03-31

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal sökande 1
Tillträde Tillträde 2023-08-08
Löneform Månadslön
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2023-86
Kontaktperson Terese Gustafsson
Rektor
044-13 41 17
Facklig företrädare Ola Cedergren
Sveriges Lärare
044-13 44 29 ola.cedergren@utb.kristianstad.se
Sista ansökningsdag 2023-03-31