Lärare i fritidshem till Tollarp och Linderöds skolor

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Vi står också inför spännande utmaningar då skolan är en fokusskola. Arbetet med att skapa fokusskola kommer att ske i samråd med all personal och rektorerna, det vill säga att alla perspektiv och behov kommer att stå i fokus. Vi ser ljust på framtiden och det kollegiala samarbetet kommer att bli ännu starkare då vi bygger en skola för framtiden.

Tollarps skola är F-9-skolan som präglas av en lugn och vänlig atmosfär där elever, lärare och övrig personal trivs och tar väl hand om varandra. På skolan går runt 475 elever, vilka är uppdelade i tre olika hus; lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet.

Vi har två fritidshem för eleverna i åk F-2 och ett fritidshem för eleverna i åk 3-6. Vi är stolta över våra barn och ungdomar och vi har ett härligt klimat bland eleverna på skolan. Det kollegiala lärandet ser vi som en självklarhet på skolan och här finns ett starkt pedagogiskt intresse och en stor vilja att tillsammans ta sig an de utmaningar som dyker upp.

Linderöds skola är en F-3 skola och på skolan finns ett fritidshem för F-6. Från och med åk 4 går du på Tollarps skola. Linderöds skola tillhör Tollarps skolas arbetslag, både när det gäller fritids och skola. På skolan går i dagsläget 30 elever och det är organiserat i B-form, dvs en F-1 och en 2-3. Åsens fritids.

Arbetslag fritids - för både Tollarp och Linderöd - har gemensamma arbetslagsträffar och utvecklingstid. Fredagsförmiddagarna är tid för arbetslagsträffar samt gemensam och enskild planering.

Skolan leds av två rektorer med ansvar för F-3 och fritidshem respektive 4-9. Vi ser samverkan i hela linjen – en röd tråd - som mycket viktig och elevvården leds av ett gemensamt elevhälsoteam.

Vi ser fram emot din ansökan!

Arbetsuppgifter

Utöver fritidshemsverksamhet förkommer arbete/undervisning i skola. Arbetet i skolan planeras tillsammans med rektor och undervisande klasslärare där vi utgår från verksamhetens behov och dina behörigheter i lärarlegitimationen. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att enligt läroplanens mål skapa kvalitetssäkrad undervisning i fritidshemmet och i skolan som är intresseväckande och entusiasmerande.

Du arbetar även utifrån de demokratiska värdena och väger in vad eleverna vill ha i fritidsverksamheten. För att verksamheten ska följa en röd tråd vad gäller planering och olika elevers behov sker samarbete med grundskollärare och förskollärare. Tillsammans med dina kollegor ansvarar och leder du även uteverksamhet och rastverksamhet.

Dina relationer till eleverna karakteriseras av ömsesidig respekt, samarbete, förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar. Du vågar ställa krav på eleverna och är tydlig kring de förväntningar som ställs. Dokumentation av verksamheten i fritidshemmet ingår också. Vidare är du aktiv i det kollegiala lärandet och på ett systematiskt sätt reflekterar du över arbetet enskilt och tillsammans med andra, kopplat till målen i verksamheten och influenser från omvärlden.

Kvalifikationer

Du som söker har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i fritidshem och det är meriterande om du har lärarlegitimation för årskurs 1-3 i ämnena bild, musik och idrott i grundskolan. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom pedagogisk verksamhet eller som lärare i fritidshem.

Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har förmåga att verka för demokratiska värderingar och utgår från att alla barn/elever är lika värda. Vidare hanterar du ledarskapet i fritidshemmet/klassrummet samt arbetar med målstyrning, planering och dokumentation.

Du har förmåga att entusiasmera, skapa intresse och möta barn på den nivå de befinner sig . Förmåga att välja pedagogiska verktyg utifrån individens behov krävs i arbetet. Du ska kunna integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och som redskap i det egna arbetet.

Din goda kommunikationsförmåga, lyhördhet och samarbetsförmåga krävs för att skapa förtroendefulla relationer med kontakter inom som utanför skolan. Det är en fördel om du har kunskap och intresse kring olika kulturer. Vi ser gärna att du har god förmåga att undervisa elever i behov av särskilt stöd. Förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår är meriterande.

Du har möjlighet att arbeta de tider som arbetet kräver, att både öppna och stänga fritidshemmet.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Övrigt

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2023-02-19

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal sökande 2
Tillträde Tillträde är 2021-08-01 och i den här rekryteringen arbetar vi med löpande intervjuer.
Löneform Månadslön
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2023-6
Kontaktperson Paula Lundin
Rektor
044-13 45 04
Facklig företrädare Pär Tammo
Sveriges lärare
0738-53 21 12 par.tammo@utb.kristianstad.se
Facklig företrädare Pricilla Johansson
Lärarförbundet
0709-12 16 54
Sista ansökningsdag 2023-02-19