Förskollärare till Yngsjö förskola

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Yngsjö förskola ligger i centrala Yngsjö i anslutning till skolan och består av två olika avdelningar, Sparven och Gladan. Nu söker vi en förskollärare på 100% tillsvidare som vill vara en del i vårt team. På Yngsjö förskola är trygghet och tillit två viktiga begrepp som präglar verksamheten. Det är en liten förskola med 26 barn där alla barn har möjlighet att bli sedda för sina intressen och behov. Vi spenderar en stor del av dagen utomhus, både på vår gård och i vårt natursköna närområde. För att kunna utforska vårt närområde på längre avstånd har vi förmånen att kunna använda våra Cargobikes. Genom att barnen får vistas i naturen året runt får barnen en positiv syn på naturen, motion, rörelse i gemenskapen. Vi lägger stor vikt i att lärmiljön är lika viktig både ute som inne och att lärandet sker genom glädje och positiva upplevelser.
Vi arbetar med utveckling och kollegialt lärande tillsammans med Sandvaktarens/ Talldungens och Sånna förskolor. Gemensamt för förskolorna är en vision som beskriver inriktningen för det pedagogiska arbetet. Visionen ligger till grund för den pedagogiska verksamhetsidén, som beskriver det arbete som präglar förskolorna och som du kommer att vara en del av.

Arbetsuppgifter

Pedagogisk verksamhetsidé
Vi söker medarbetare till våra arbetslag som bemöter barn och vuxna med ett förhållningssätt utifrån ICDP och barnkonventionen. Vi ser en medarbetare som skapar goda relationer, sprider glädje och trygghet samt är en positiv förebild för barn och kollegor. Vi arbetar för att både inne- och utemiljön ska vara tillgänglig, föränderlig och utmanande där barnen får inflytande och delaktighet genom ord, tankar, mimik och handlingar. Vårt mål är att vårt arbetsklimat ska vara öppet och tillåtande, där vi lyssnar på varandra och där alla har rätten att vara sig själva.

Barnen utmanas utifrån deras erfarenheter och intressen samt att vi utgår ifrån deras individuella förmågor och färdigheter. I leken är förskollärare/barnskötare närvarande för att ge möjlighet till goda lärandesituationer där leken kan utvecklas och att barnen får en känsla av sammanhang. Genom detta arbetssätt vill vi att varje barn ska få möjlighet att reflektera över sitt eget lärande, se vilka lärandestrategier barnet kan använda samt att det sker en progression. Vi använder oss av en undervisningsmatris (utifrån Kristianstads kommuns dimensioner för god undervisning) för att stärka vår kompetens, ta tillvara på varandras styrkor och höja kvaliteten på undervisningen och därmed främja barns lärande under hela dagen.

Med förhoppning om att du blir intresserad och vill vara en del i vår pedagogiska verksamhetsidè. Kerstin Beyhammar, rektor.

Vill du veta mer om vår pedagogiska verksamhetsplan klicka på eller kopiera länken https://drive.google.com/file/d/1NnB5VVn8MV0VKh7KKw3sio6IvadIX82B/view?usp=sharing

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskolan samt ha pedagogisk förmåga och tydligt pedagogiskt syfte att skapa en lärande, lustfylld och utvecklande lek-/lärmiljö. Din förmåga att leda och stimulera barn i deras utveckling och att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov krävs för arbetet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som förskollärare. Du behöver kunna arbeta både vid öppning och stängning av förskolan.

Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken.

Med engagemang möter du barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört, respektfullt och professionellt sätt. Kunskap kring barns språkutveckling och andra uttrycksformer såsom bild, musik, rörelse är en förutsättning för arbetet. Du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. Vidare har du kunskap om den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet samt förmåga att ta egna initiativ, finna lösningar och hantera förändrade situationer.


För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.

Övrigt

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2022-12-06

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal sökande 1
Tillträde Tillsättning enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2022-504
Kontaktperson Kerstin Beyhammar
Rektor
044-13 46 28
Sista ansökningsdag 2022-12-06