Barnskötare till Sånna förskola

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Åhus befolkning växer vilket medför att vi behöver öppna upp Sånna förskola med två avdelningar för yngre barn. Vi behöver rekrytera två barnskötare och fyra förskollärare med start den 15 december.

Som grund för det pedagogiska arbetet på Sånna förskola ligger vår pedagogiska verksamhetsidé som beskriver det arbete som ska prägla förskolan och som du kommer att vara en del av.

Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Vår pedagogiska verksamhetsidé
Vi söker medarbetare till våra arbetslag som bemöter barn och vuxna med ett förhållningssätt utifrån ICDP och barnkonventionen. Vi ser en medarbetare som skapar goda relationer, sprider glädje och trygghet samt är en positiv förebild för barn och kollegor. Vi arbetar för att både inne- och utemiljön ska vara tillgänglig, föränderlig och utmanande där barnen får inflytande och delaktighet genom ord, tankar, mimik och handlingar. Vårt mål är att vårt arbetsklimat ska vara öppet och tillåtande, där vi lyssnar på varandra och där alla har rätten att vara sig själva.

Barnen utmanas utifrån deras erfarenheter och intressen samt att vi utgår ifrån deras individuella förmågor och färdigheter. I leken är förskollärare/barnskötare närvarande för att ge möjlighet till goda lärandesituationer där leken kan utvecklas och att barnen får en känsla av sammanhang. Genom detta arbetssätt vill vi att varje barn ska få möjlighet att reflektera över sitt eget lärande, se vilka lärandestrategier barnet kan använda samt att det sker en progression. Vi använder oss av en undervisningsmatris (utifrån Kristianstads kommuns dimensioner för god undervisning) för att stärka vår kompetens, ta tillvara på varandras styrkor och höja kvaliteten på undervisningen och därmed främja barns lärande under hela dagen.

Med förhoppning om att du blir intresserad och vill vara en del i vår pedagogiska verksamhetsidè. Kerstin Beyhammar, rektor.

Vill du veta mer om vår pedagogiska verksamhetsplan klicka på eller kopiera länken https://www.youtube.com/watch?v=1NKjhLgrJWU

Kvalifikationer

Du som söker har någon av följande utbildningar;
• gymnasieexamen från barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete med 1300 poäng i pedagogiska ämnen och sammanlagt 2250 godkända poäng.
• vuxenutbildning med kurser inom barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete med 1300 poäng i pedagogiska ämnen och sammanlagt 1700 godkända poäng.

Det är också ett krav att du har godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk 1 och 2 (200p), engelska 5 (100p) och matematik 1 a/b eller c (100p).

Det är en fördel om du har dokumenterad erfarenhet från arbete som barnskötare eller erfarenhet från liknande arbetsuppgifter alternativt annan arbetslivserfarenhet.

Du behöver kunna välja handlingssätt inom de pedagogiska metoder och tekniker som förskolan arbetar med samt förmåga att kunna stimulera barnen i deras utveckling. God samarbets- och kommunikationsförmåga är egenskaper vi efterfrågar men också empatisk förmåga.


För att vi ska kunna gå vidare med din ansökan behöver du bifoga betyg från de utbildningar/kurser du gått. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.

Övrigt

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2022-10-07

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal sökande 2
Tillträde Vi erbjuder två tillsvidareanställningar på heltid med start 2022-12-15.
Löneform Månadslön
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2022-401
Kontaktperson Kerstin Beyhammar
Rektor
044-13 46 28
Sista ansökningsdag 2022-10-07