Förskollärare Hjärtebacke Förskola

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Välkommen till Hjärtebacke förskola. Vår förskola är nybyggd och invigdes i augusti 2021. Förskolan består av 4 team/8 avdelningar på två våningsplan. Förskolan ligger centralt på Näsby, område Gamlegården och tillhör skolområde Norra.

Vi vill ge barnen utrymme till att uppleva, undersöka, reflektera, kommunicera och skapa genom olika uttrycksformer, material och tekniker, både digitalt och andra. Leken ges en självklar plats i barnens lärande. Vi arbetar aktivt med språkfrämjande arbetssätt. Förskolan har en härlig mix av nationaliteter och kulturer. Hos oss är alla viktiga, såväl barn som vuxna lär av varandra. I kollegiala samtalsgrupper reflekterar pedagogerna kring den undervisande verksamheten. Som stöd för pedagogerna finns rektor och utvecklingsledare som stöttar i det systematiska kvalitetsarbetet samt områdets specialpedagog.

Arbetsuppgifter

Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité.

Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar.

På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskolan samt ha pedagogisk förmåga och tydligt pedagogiskt syfte att skapa en lärande, lustfylld och utvecklande lek-/lärmiljö. Din förmåga att leda och stimulera barn i deras utveckling och att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov krävs för arbetet.

Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken.

Med engagemang möter du barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört, respektfullt och professionellt sätt. Kunskap kring barns språkutveckling och andra uttrycksformer såsom bild, musik, rörelse är en förutsättning för arbetet. Du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. Vidare har du kunskap om den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet samt förmåga att ta egna initiativ, finna lösningar och hantera förändrade situationer. Du har förmåga att hantera vanligt förekommande arbetsuppgifter för åldersgruppen 1-6 år. För tjänsten krävs att du kan arbeta både vid öppning och stängning, dvs 05.30-17.30.


För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.

Övrigt

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2022-08-21

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal sökande 2
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kommer påbörjas under v 32.
Löneform Månadslön
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2022-330
Kontaktperson Maria Werngren
Rektor, Hjärtebacke förskola
0733-13 60 04
Kontaktperson Bodil Bengtsson
Utvecklingsledare
0733-13 69 58
Facklig företrädare Gunnel Ekberg
Lärarförbundet
0734-698576
Sista ansökningsdag 2022-08-21