specialpedagog/speciallärare

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Färlövs skola är en skola att längta till, där både barn och personal trivs. Ett systematiskt arbete sker för att varje individ ska känna sig trygg. Här är nya kunskaper, erfarenheter och omtanke om varandra en självklarhet för att nå målen inom alla områden. Undervisningen på skolan och på fritidshemmen leds av lärare som har en hög ambition för att varje elev ska utvecklas i sin fulla potential.

Kamratskap, hänsyn och respekt för varandra ska genomsyra all verksamhet. Alla elever ska finna meningsfullhet, lust och nyfikenhet i sitt lärande. Gemenskapen på skolan är stor och ett gott bemötande mellan alla är en förutsättning för att alla ska utvecklas och trivas på bästa sätt.

Skolan är i ständig utveckling och personalen verkar hela tiden för att förbättra arbetssätt och därmed säkra och öka måluppfyllelse. Skolans elevhälsoteam arbetar nära lärarna och eleverna och är tillgängliga för både spontana och planerade besök.
I denna tjänst finns möjlighet att påverka och delta i skolutvecklingen genom skolans utvecklingsgrupp och arbetet med framgångsrik undervisning.

Skolan har ca 180 elever och ca 22 medarbetare och ligger 10 km från Kristianstad, mitt i Färlöv med närhet till byns bibliotek men också till naturen och skogen.

Arbetsuppgifter

Utifrån analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå arbetar du handledande med fokus på grupp och organisation. Du bidrar aktivt till att kvalificerade samtal kring lärsituationer och utveckling av skolmiljön förs tillsammans med rektor, arbetslag och elevhälsoteam. Vidare stödjer du pedagogerna i att strukturera sitt arbete i syfte att underlätta elevernas inlärningssituation. Med ett salutogent förhållningssätt bidrar du till att hälsofrämjande och förebyggande arbete bedrivs.

Att arbeta med frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg.

I arbetet skapar du relationer såväl internt som externt som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende och du möter eleverna där de befinner sig. Du engagerar, entusiasmerar och stimulerar eleverna till lärande och eget ansvar, samt leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra. I arbetsuppgifterna ingår också att planera, prioritera och ta ansvar för sin egen tid och utveckling.

Kvalifikationer

Du som söker har lärar-/förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i åk 4-6 i grundskolan. Arbetet kräver också att du har specialpedagogexamen och erfarenhet av 3 års väl vitsordat arbete som lärare och/eller förskollärare. Du har väl vitsordad förmåga att handleda och har du erfarenhet av undervisning som lärare i åk 4-6 i grundskola är det meriterande.

Vidare krävs god förmåga att omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd samt kunskap att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar. Givetvis är du väl förtrogen med aktuell specialpedagogisk forskning och har goda kunskaper avseende alternativa lärverktyg.

Du har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument. Du kan systematiskt reflektera över och utvärdera det praktiska arbetet enskilt och med andra. I rollen behöver du kunna använda digital teknik som redskap för att söka information, planera, kommunicera, presentera och dokumentera. Att utöva ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar och möter dem där de befinner sig hanterar du utan svårigheter. Du skapar relationer såväl internt som externt som karakteriseras av respekt och förtroende och kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till lärande och eget ansvar.


För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.

Övrigt

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2022-08-01

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal sökande 1
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2022-315
Kontaktperson Linda Svensson
Rektor
044-13 69 59
Kontaktperson Eva-Lotta Persson från 1/8
Rektor
044-13 44 41
Facklig företrädare Pia Carlsson-Magnusson
LR
044-13 45 85
Sista ansökningsdag 2022-08-01