Speciallärare åk 7-9 i matematik, Fröknegårdskolan

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Fröknegårdskolan H är en fem-parallellig högstadieskola med ca 400 elever och ett 60-tal medarbetare och här håller också Kristianstads musikklasser till. Nu söker vi dig som brinner för att jobba med ungdomar som på olika sätt behöver få det extra stöd som krävs för att de ska komma vidare i sin lärprocess i matematikämnet. Du kommer att ha ett nära samarbete med våra specialpedagoger och undervisande lärare i matematik samt ingå i ämneslaget matematik.

Arbetsuppgifter

I uppdraget ingår att, utifrån beslutade stödinsatser i ÅP, arbeta på individ- och gruppnivå med elever i matematikämnet. Det ingår även till viss del undervisning i helkass eller på gruppnivå. I lärarnas arbetsrum har du din arbetsplats ihop med dina ämneskollegor vilket möjliggör för ett reellt kollegialt lärande. I tjänsten kan det också ingå att vara stödmentor i någon klass.

Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet. Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i arbetet med pedagogiska utredningar, anpassningar och åtgärdsprogram. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg. Frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag.

I uppdraget ingår att skapa relationer såväl internt som externt som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende och du möter eleverna där de befinner sig. Du är en kvalificerad samtalspartner i frågor som rör barn och elevers matematikutveckling i arbetslagsarbete samt elevhälsoteam.

Eleverna möter du med höga förväntningar och engagerar, entusiasmerar och stimulerar dem till lärande och eget ansvar. Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra. I arbetsuppgifterna ingår också att planera, prioritera och ta ansvar för sin egen tid och utveckling.

Kvalifikationer

Du har lärarlegitimation med behörighet att som speciallärare undervisa avseende särskilt stöd i åk 7-9 i grundskolan. Det är meriterande om du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik och engelska i åk 7-9. Du har speciallärarexamen och/eller specialpedagogsexamen påbörjad innan 2008 års utgång och uttagen examen innan 2015-06-30 med inriktning mot matematikutveckling och i andra hand läs-, skriv- och språkutveckling

Uppdraget kräver att du har erfarenhet av 3 års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet och erfarenhet av undervisning i skolform.

Du kan omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Förmåga att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar krävs i rollen.

Givetvis är du väl förtrogen med aktuell pedagogisk och didaktisk forskning och kan omsätta dina fördjupade kunskaper kring elevens utveckling i vardagen. Vi vill att du har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument men även goda kunskaper avseende alternativa lärverktyg.

Du kan utöva ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar och möter dem där de befinner sig. Du skapar relationer såväl internt som externt som karakteriseras av respekt och förtroende och kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till lärande och eget ansvar.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.

Övrigt

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2022-08-01

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal sökande 1
Tillträde Tillträde 2022-08-09
Löneform Månadslön
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2022-282
Kontaktperson Emma Niklasson
Rektor
044-13 63 62
Facklig företrädare Leutrim Halitaj
LF
044-13 48 26
Facklig företrädare Greger Flykt
LR
0709-711680
Sista ansökningsdag 2022-08-01