Skolchef, skolområde östra

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Barn- och utbildningsförvaltningen är indelad i fem skolområden som vart och ett leds av en skolchef. Skolområde Östra omfattar de centrala och östra delarna av Kristianstads kommun. Här finns stadsmiljö och landsbygd med såväl små som stora förskolor och grundskolor. Inom skolområdet finns också grundsärskola. Skolchefen har sin expedition på Norretullskolan.

Som skolchef kommer du att leda 9 rektorer i förskolan, 15 rektorer i skolan och 4 administrativa chefer som stöttar området med bla ekonomi och lokalfrågor. Du rapporterar till förvaltningschef. Området har cirka 1300 förskolebarn och 2800 elever på 16 förskolor, 10 skolor och 2 grundsärskolor. I skolområdet arbetar cirka 800 medarbetare.

Skolområdets motto är : Tillsammans når vi oanade höjder!

Du får ett utvecklande och spännande ledningsarbete i en bra arbetsmiljö, med ledarstöd inom till exempel HR, ekonomi, IT, byggnationer, administration och utvecklingsfrågor. Förvaltningen har även enheter som arbetar övergripande med tex placering, elevhälsa och bemanning.

Som chef i Kristianstads kommun erbjuds du ledarutveckling, ledarstöd och strukturerad uppföljning av ditt chefsuppdrag. Läs mer om chefsuppdraget i kommunens Ledarpolicy på www.Kristianstad.se.

Arbetsuppgifter

Uppdraget som skolchef är i första hand strategiskt och du leder, utvecklar och kvalitetssäkrar verksamheten inom skolområdet framför allt genom de ledare som verkar där. Utgångspunkterna i uppdraget är gällande styrdokument och politiska mål.

Du kommer att ansvara för områdets personalfrågor och kompetensförsörjning. Du ansvar också för områdets arbetsmiljöfrågor, samverkan och delaktighet liksom ett helhetsansvar för att tillsammans med medarbetare stimulera till goda prestationer och resultat. Som skolchef är du ytterst ansvarig för att bedriva verksamheten inom budgetram liksom områdets budgetering, uppföljning och prognoser.

Du har en viktig roll i förvaltningschefens strategiska ledningsgrupp, som arbetar övergripande för hela förvaltningens utveckling, däribland kommunens satsning på framgångsrik undervisning. I ditt uppdrag ingår att arbeta med skolområdesövergripande frågor och utmaningar samt vara en god ambassadör för Kristianstads kommun, bland annat som utbildningssamordnare och som arbetsgivare.

Kvalifikationer

Vi söker dig med ett coachande och situationsanpassat ledarskap och som gillar att utmana och utveckla metoder i arbetet och i ditt eget ledarskap. Givetvis är du bra på att engagera, entusiasmera, stimulera och stärka dina medarbetare liksom få medarbetarna att förstå verksamhetens uppdrag genom kvalitativ kommunikation och feedback. Som ledare kan du delegera arbetsuppgifter samt ger råd, stöd och möjlighet för dina medarbetares utveckling. Du har förmåga att sätta mål, ta ansvar för att driva och förvalta förändringar i organisationen på skolområdes- och förvaltningsövergripande nivå i syfte att öka måluppfyllelsen och stärka likvärdigheten. Du har analytisk förmåga med långsiktighets- och helhetsperspektiv men också förmåga att förstå konsekvenser av olika handlingsalternativ.

Du har examen från högskola/universitet om minst 120p/180hp med pedagogisk inriktning. Statlig rektorsutbildning eller annan ledarutbildning inom förskola och/eller skola, som arbetsgivaren bedömer som likvärdig är en förutsättning för tjänsten. Vi vill att du har aktuell arbetslivserfarenhet om minst 10 år inom skola eller förskola. Varav minst 5 år ska vara chefsarbete från förskola och/eller skola med pedagogiskt verksamhetsansvar samt med ansvar för verksamhet, ekonomi och personal.

Vidare har du erfarenhet av att leda arbetsmiljöfrågor och samverkan eller motsvarande. Erfarenhet av att leda andra chefer i en ledningsgrupp med formellt lednings- eller chefsansvar är meriterande. Naturligtvis kan du uttrycka dig muntligt och skriftligt enkelt, tydligt och professionellt. Du hanterar och arbetar med digital teknik som redskap i det dagliga arbetet. Du som söker till oss har B-körkort för att enkelt kunna ta dig runt i ditt skolområde vid behov.

När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. Tjänsten ingår i krigsorganisationen.

Övrigt

Har du frågor till våra fackliga kontaktpersoner kontakta dessa via telefon:
• Emma Stridsberg, Lärarförbundet, 044-13 48 28
• Lars Nilsson, föreningsombud Lärarnas Riksförbund, 0733-13 48 85
• Linus Bromander, Sveriges Skolledarförbund, 044-13 56 39
• Kommunal Kristianstad, 010-442 79 57 eller kristianstad.skane@kommunal.se

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter skickar du in din ansökan via post märkt med titel och referensnummer. Du kan också lämna din ansökan på Rådhus Skåne. Har du frågor kan nå oss via växeln 044-13 50 00.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2022-08-14

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal sökande 1
Tillträde Tillträde för tjänsten är enligt överenskommelse. Vi kommer att påbörja intervjuer 22/8 och 26/8.
Löneform Månadslön
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2022-199
Kontaktperson Lina Leyman Nilsson
Förvaltningschef
044-13 41 04
Sista ansökningsdag 2022-08-14