Förskollärare till Kärnhusets förskola

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Kärnhusets förskola har 2 avdelningar. Här finns 1 småbarnsavdelning och 1 storbarnsavdelning. Vi arbetar med lek, språk, trygghet och digitalisering som metoder för att nå läroplansmålen och målen i plan för kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Vi har ett nära samarbete med storbarnsavdelningen, men också med Öllsjö förskola och Öllsjögårdsförskola.

Undervisningen sker på ett lekfullt sätt där vi använder oss av olika skapande former som sång , musik, drama, olika rörelselekar, utevistelse och projektarbete, temaarbete mm. Vi vill att barnen ska lära sig genom lek, socialt samspel, samtal och reflektion. Vi vill ge barnen utrymme för egna initiativ, tankar och åsikter samt utveckla sin förståelse för allas lika värde. Bemötande, relationer och kamratskap ges stort utrymme i undervisningen.

Arbetsuppgifter

Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité.

Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar.

På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskolan samt ha pedagogisk förmåga och tydligt pedagogiskt syfte att skapa en lärande, lustfylld och utvecklande lek-/lärmiljö. Din förmåga att leda och stimulera barn i deras utveckling och att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov krävs för arbetet. Vi ser gärna att du har utbildning i teckenkommunikation, TAKK liksom erfarenhet av arbete som förskollärare,
inom skola eller omsorg alternativt ledarerfarenhet från barnverksamhet.

Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken.

Med engagemang möter du barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört, respektfullt och professionellt sätt. Kunskap kring barns språkutveckling och andra uttrycksformer såsom bild, musik, rörelse är en förutsättning för arbetet. Du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. Vidare har du kunskap om den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet samt förmåga att ta egna initiativ, finna lösningar och hantera förändrade situationer. Du har förmågan att hantera vanligt förekommande arbetsuppgifter för åldersgruppen 1-6 år. För att vara aktuell för arbetet behöver du kunna arbeta både vid öppning och stängning av förskolan.För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.

Övrigt

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2022-05-18

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal sökande 1
Tillträde 2022-08-08
Löneform Månadslön
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2022-165
Kontaktperson Carina Lindell
Rektor
044-13 58 64
Facklig företrädare Belinda Thurban
Kommunal
0728-85 79 72
Sista ansökningsdag 2022-05-18