Planeringsingenjör

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Tekniska nämnden ansvarar genom tekniska förvaltningen för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader. Nämnden har även uppdraget att ordna kommunal vatten och avloppsförsörjning (VA) och är väghållningsmyndighet för de kommunala vägarna.

Tekniska förvaltningens anläggningsavdelning ansvarar för projektering, byggnation och förvaltning av kommunens ledningsnät, allmänna platser, parkmark, skyddad natur och de kommunala vägarna. Just nu bygger genomför vi stora trafikförbättringsprojekt i och kring Kristianstad. Avdelningen hanterar även den myndighetsutövning som följer tekniska förvaltningens väghållningsansvar och markförvaltande.

Vill du vara med att påverka våra medborgares vardag och skapa morgondagens Kristianstad? Gillar du att arbeta med projekt inom gata, mark, park, lekparker och trafik? Är samarbete med många olika aktörer både internt och externt din grej? Då har vi jobbet för dig!

Kommunen befinner sig i ett spännande expansivt skede med många samhällsbyggnadsprojekt där planeringsingenjörsrollen har en viktig funktion.

Arbetsuppgifter

Som Planeringsingenjör utför du förstudier och utredningar inom infrastrukturprojekt som avdelningen har ansvar för inom områdena gata, park, lekplatser och trafik. Många av förstudieprojekten består till stor del av dialog och problemlösning i komplexa situationer. Du leder och samordnar förstudier i nära samarbete med kommunens interna resurser, övriga förvaltningar och externa konsulter. Tjänsten har även en viktig funktion i att finna både funktionella och väl gestaltade lösningar. När förstudieprojektet går in projekterings- och anläggningsskedet följer Planeringsingenjören med i projektet och bistår byggprojektledare med nödvändig information och kunskap.

Arbetet bedrivs självständigt och innefattar både mindre och mer omfattande förstudieprojekt/utredningar. Du ansvarar för framtagande av tidplan och budget och följer kontinuerligt upp dina förstudier mot uppställda mål vad gäller tid, kostnad och innehåll.

Planeringsingenjörens ansvarsområde omfattar även hantering och utredning av medborgarförslag. Planeringsingenjören representerar även avdelningen och förvaltningen i diverse arbetsgrupper och konstellationer, både interna och externa. Rollen verkar som avdelningschefens förlängda arm i dessa grupperingar.

Tjänsten är placerad direkt under avdelningschefen.

Kvalifikationer

Du som söker har utbildning på universitets- eller högskolenivå inom exempelvis;
• fysisk planering
• teknik- eller samhällsplanering
• annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har erfarenhet av utredningsarbete inom områdena gata, park, lekplats och trafik.

För rollen krävs mycket god förmåga att skriftligt rapportera och dokumentera ditt arbete. Du har förmågan att skriva tydligt, klart och välstrukturerat samt har förmågan att anpassa dina texter utifrån den tilltänkta målgruppen. IT- och datorkunskap är en förutsättning. Du som söker till oss har B-körkort för att enkelt kunna ta dig runt i kommunen vid behov.

För att lyckas i rollen har du förmåga att noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar. Vidare har du förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter. Förmåga att hålla presentation, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling är också ett krav. Du har en hög förmåga att leverera resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet. Du har lätt för att fokusera på kundens behov och uppnå god kundtillfredsställelse.

Övrigt

Tekniska nämnden ansvarar genom tekniska förvaltningen för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader. Nämnden har även uppdraget att ordna kommunal vatten- och avloppsförsörjning (VA) och är väghållningsmyndighet för de kommunala vägarna.

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter skickar du in din ansökan via post märkt med titel och referensnummer. Du kan också lämna din ansökan på Rådhus Skåne. Har du frågor kan nå oss via växeln 044-13 50 00.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2022-05-22

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Omfattning Heltid
Antal sökande 1
Tillträde Vi erbjuder ett vikariat på heltid under perioden 2022-10-01--2023-09-30
Löneform Månadslön
Ort Kristianstad
Referensnummer TEK-2022-24
Kontaktperson Rickard Wilhelmsson
Avdelningschef
044-13 23 43
Facklig företrädare Sara Carlsson
Naturvetarna
044-13 21 93
Sista ansökningsdag 2022-05-22