Lärare i grundsärskolan, inriktning ämne, Nygårdskolan

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Vi söker nu en klasslärare till elever som har intellektuell funktionsnedsättning och autism. Nygårdsskolan är en grundsärskola och är belägen ute på det vackra Lingenäset med naturen som närmsta granne. På skolan finns tre klasser med inriktning grundsärskolans ämnen och/eller ämnesområden. Inom grundsärskolan är personaltätheten hög och varje klass har ett arbetslag knutet till sig bestående av speciallärare/specialpedagog, lärare i fritidshem/förskollärare och elevassistenter. Skolan har en bred pedagogisk plattform, förankrad i skolans alla verksamheter i samklang med varandra.

Genom skolans betoning på ett gott bemötande, ett inkluderande perspektiv samt att undervisningen vilar på ett formativt förhållningssätt och ett språkutvecklande arbetssätt skapar vi en trygg skola med elever som utvecklas mot sina mål. Eleverna vistas i en trygg miljö där de blir bemötta för den person den är och erbjuds möjligheter till utveckling och att lyckas varje dag.

Vill du bli en del av ett fantastiskt gäng som alltid arbetar med eleven i fokus? Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Du skapar en pedagogisk miljö som stimulerar och utmanar elevernas utveckling och lärande. Vidare arbetar du för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utvecklar stimulerande och utmanande lärmiljöer samt erbjuder eleverna alternativa lärverktyg. Frågor rörande inkludering och tydliggörande pedagogik ingår som en naturlig del i din arbetsvardag. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje elevs förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med grundsärskolans läroplan.

Du är en tydlig och entusiasmerande ledare för både eleverna och arbetslag. Vidare hanterar du förändrade situationer på ett tålmodigt och lugnt sätt. Som lärare handleder du ditt arbetslag för att skapa samsyn kring elevernas lärande. Det är viktigt att du skapar tillitsfulla relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroende. Du har goda kunskaper om grundsärskolans styrdokument, extra anpassningar, särskilt stöd och kunskapsbedömningar.

Du kommer att ha kontakt med olika myndigheter med utgångspunkt i elevernas specifika behov vilket betyder att det ställer krav på att tydligt och professionellt uttrycka dig kring elevens situation och behov. På ett systematiskt sätt reflekterar du både enskilt och tillsammans med kollegor samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du bidrar aktivt i arbetslaget för att skapa en god arbetsmiljö och ett utvecklande kollegialt lärande.

Kvalifikationer

Vi söker dig som i första hand har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i grundsärskolans ämnen. I andra hand lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i grundskolan åk 1-6 med intresse att läsa speciallärarprogram med inriktning utvecklingsstörning. Du som snart tar din examen är också intressant för oss.
Du behöver erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd.

Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare. Du strukturerar och organiserar arbetet med utgångspunkt i målen samt analyserar och dokumenterar elevernas förmågor och kunskaper. Att anpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar samt skapa lärande lektioner som genomsyras av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära är ett krav. Vi vill att du också har god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd.

Vidare är du engagerad och entusiastisk med ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden. Du är en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och kollegors arbetssätt för ständig utveckling.

Övrigt

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2022-01-31

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal sökande 1
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2022-6
Kontaktperson Anna Niklasson
Rektor, Ängsskolan och Nygårdsskolan
044-13 63 21
Sista ansökningsdag 2022-01-31