Elevassistent på Ängsskolan och Nygårdskolan

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

På skolområde Norra finns grundsärskolorna Ängsskolan och Nygårdskolan. Skolorna har nära till naturområden som utnyttjas dagligen. Skolornas fysiska miljö är tillgänglighetsanpassad och skapar goda förutsättningar för inkludering både när det gäller undervisning och lek. Inom grundsärskolan är personaltätheten hög och varje klass har ett arbetslag knutet till sig bestående av speciallärare/specialpedagog, fritidspedagog/förskollärare och elevassistenter. Möjligheter finns till promenader, studiebesök och annat i skolans närhet. För att främja språkutvecklingen hos eleven är det av största vikt att se elevens intressen och motivation, vilket ligger till grund för att skapa möjligheter för språkinlärning och upplevelser efter individens förmåga.

Skolan har en bred pedagogisk plattform, förankrad i skolans alla verksamheter i samklang med varandra. Genom skolans betoning på ett gott bemötande, ett inkluderande perspektiv samt att undervisningen vilar på ett formativt förhållningssätt och ett språkutvecklande arbetssätt skapar vi en trygg skola med elever som utvecklas mot sina mål.

Vi söker dig som har ett stort engagemang, ett professionellt förhållningssätt, som ser möjligheter och som tycker det är viktigt att ha roligt på jobbet.
Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Elevassistenter på Barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstads kommun arbetar med att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer. I arbetet ingår att skapa en trygg miljö och ramar för eleverna så att de kan fokusera på studierna och möjliggöra att eleverna utvecklar relationerna sinsemellan.

Elevassistenten stöttar elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och på fritids, i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter och har ett mycket nära samarbete och tät kommunikation med lärare och övriga elevassistenter för att tillsammans sträva efter att hitta individuella lösningar så att varje elev kan tillgodogöra sig ny kunskap. Förståelse för varandras professionella roller är av största vikt.

Arbetet innebär ständig uppmärksamhet, analys och förståelse för situationer i och utanför klassrummet. Exempelvis uppmärksamhet på elevernas prestationer och utveckling för att kunna förmedla detta vidare till ansvarig lärare samt analys och förståelse för instruktioner från ansvarig lärare och utifrån detta bedöma vilket agerande som blir det bästa stödet för eleverna.

Arbetet fördelas på både skola och fritidshem.
Kontakter och samarbete med vårdnadshavare är en del av arbetet samt aktivt medverkande till arbetsplatsens utveckling och ansvarstagande för egen personlig kompetensutveckling. I särskolan ingår även kontakter med habilitering.

Arbetet kan vara fysiskt ansträngande med elever med större fysiska funktionsnedsättningar eller med utåtagerande elever. I arbetet kan det ingå självständigt pedagogiskt arbete med elever.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har någon av följande utbildningar;
• gymnasieexamen från Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogik om minst 2250 godkända poäng
• barnskötar/elevassistentutbildning via vuxenutbildning om minst 1300 godkända poäng
• gymnasieexamen från annan gymnasieutbildning med påbyggnadsutbildning på minst ett år med specialpedagogiskt innehåll som elevassistent/personlig assistent från folkhögskola eller YH.

Det är också ett krav att du har godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk 1 och 2 (200p), engelska 5 (100p) och matematik 1 a/b eller c (100p).

Vi vill att du har förståelse för uppdraget som elevassistent och god pedagogisk förmåga. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som elevassistent eller från likande arbetsuppgifter alternativt har annan arbetslivserfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar. Kännedom om läroplan är en fördel liksom erfarenhet av alternativa kommunikationsverktyg så som TAKK och BLISS. Du som söker till oss har B-körkort för manuell växellåda för att kunna skjutsa elever till aktiviteter.

Som person har du empatisk förmåga liksom samarbets- och kommunikationsförmåga. Vidare är det en fördel om du är lyhörd för elevens behov och har förmåga att entusiasmera och motivera våra elever. Att vara ansvarstagande ses som positivt liksom att du är lugn och tålmodig.

När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. För att vi ska kunna gå vidare med din ansökan, behöver du bifoga betyg från de utbildningar/kurser du gått.

Övrigt

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2022-01-26

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal sökande 2
Tillträde Tillträde för tjänsterna är enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2022-2
Kontaktperson Anna Niklasson
Rektor, Ängsskolan och Nygårdsskolan
044-13 63 21
Facklig företrädare Håkan Algotsson
Kommunal
0724-67 93 02
Sista ansökningsdag 2022-01-26