Förskollärare, Ängsskolan grundsärskola

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Ängsskolan har elever i årskurs 1-9. Eleverna undervisas efter läroplanens ämne eller ämnesområde. Varje elev erbjuds ett individuellt pedagogiskt upplägg med både enskild och undervisning i mindre grupper. Vi skapar en känsla av sammanhang med fokus på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i vardagens struktur. Tillit och respekt är grundstenarna för lärande och utveckling samt ett aktivt lärande mot självständighet där elevernas styrkor och intresse betonas.

Vi arbetar med bemötande av eleverna utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Eleverna får möjlighet att utveckla och behålla strategier för sitt lärande och eventuella svårigheter kan kompenseras med tydliggörande metodik och redskap inom IT-världen. Skolan finns nära skogsområdet Björket och det är gångavstånd till centrum. Möjligheter finns till promenader, studiebesök och annat i skolans närhet.

För att främja språkutvecklingen hos eleven är det av största vikt att se elevens intressen och motivation, vilket ligger till grund för att skapa möjligheter för språkinlärning och upplevelser efter individens förmåga.

På skolområde Norra finns Ängsskolan och Nygårdskolan och Lingenäs grundsärskola. Skolornas fysiska miljö är tillgänglighetsanpassad och skapar goda förutsättningar för inkludering både när det gäller undervisning och lek. Inom grundsärskolan är personaltätheten hög och varje klass har ett arbetslag knutet till sig bestående av speciallärare/specialpedagog, fritidspedagog/förskollärare och elevassistenter. Skolan har en bred pedagogisk plattform, förankrad i skolans alla verksamheter i samklang med varandra.

Genom skolans betoning på ett gott bemötande, ett inkluderande perspektiv samt att undervisningen vilar på ett formativt förhållningssätt och ett språkutvecklande arbetssätt skapar vi en trygg skola med elever som utvecklas mot sina mål. I våra skolor vistas eleverna i en trygg miljö där de blir bemötta för den person den är och erbjuds möjligheter till utveckling och att lyckas varje dag. Vill du bli en del av ett fantastiskt gäng som alltid arbetar med eleven i fokus? Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Du utformar undervisningen tillsammans med speciallärare i enlighet med grundsärskolans läroplan. Utifrån elevernas behov utformar du undervisning som utmanar, entusiasmerar och stimulerar elevernas lust att lära och som skapar förutsättningar för möjlighet till inflytande i skolan.

I arbetet ingår att aktivt skapa språklig medvetenhet, koppla leken till lärandesituationer. Eleverna erbjuds en trygg miljö som grundar sig på ömsesidig respekt där det ges möjlighet att skapa och bibehålla goda sociala relationer.

Du är en tydlig pedagogisk ledare som har förmåga att skapa relation till eleverna, vårdnadshavare och övriga samarbetspartners som karakteriseras av ömsesidig respekt, förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar. Du bidrar till kollegialt lärande, utveckling och systematisk reflektion över både enskilt och gemensamt arbete.

Utöver arbete i förskoleklass ingår arbete vissa för- och eftermiddagar i fritidshem. För att verksamheten ska följa en röd tråd ingår även samarbete mellan förskoleklass och fritidshem.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskoleklass. Vidare ska du ha förmåga att utmana eleven utifrån dess förutsättningar och kan skapa lust och engagemang för lärande och lärmiljön. Arbetet kräver att du kan se möjligheter och utvecklingsbehov på både individ som gruppnivå samt att du kan planera och dokumentera verksamheten. Förmåga att analysera och reflektera över lärandesituationen och det egna ledarskapet krävs liksom att verka för ett kollegialt lärande.

Vi ser gärna att du har arbetat som förskollärare i förskoleklass eller arbetat som pedagog i förskolan och/eller grundskolan. Erfarenhet av arbete med elever med funktionsvariation är meriterande. Du har förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår. Förmåga att kunna sätta tydliga gränser, skapa strukturerade lektioner och samtidigt vara flexibel i undervisningen är meriterande. Förmåga att möta elever i behov av särskilt stöd och goda kunskaper om extra anpassningar är meriterande. Vi vill att du har B-körkort för manuell växellåda.

Du kan skapa förtroendefulla relationer, genom att vara kommunikativ och lyhörd med kontakter både inom som utom skolan. Rollen kräver att du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. Förmåga att planera och dokumentera verksamheten krävs i arbetet. Du är väl insatt i förskolans och grundsärskolans läroplan, Barnkonventionen och leva upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt ha förmåga att omsätta dessa i praktiken.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Övrigt

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2022-01-31

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal sökande 1
Tillträde Tillträde för tjänsten är enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2022-5
Kontaktperson Anna Niklasson
Rektor, Ängsskolan och Nygårdsskolan
044-13 63 21
Facklig företrädare Maria Svensson
Lärarförbundet
0724-67 93 01
Sista ansökningsdag 2022-01-31