Specialpedagog i förskolan

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Skolområdet består av 6 förskolor där du får möjlighet att tillsammans med en kollega bidra med din erfarenhet. Flertalet av förskolorna ligger på Näsby samt en i Österslöv och en i Arkelstorp. Vi har en väl inarbetad struktur i skolområdet för kompetensutveckling samt samarbete mellan förskolorna.

Arbetsuppgifter

Som specialpedagog i förskolan i skolområde Norra ska du:
• arbeta verksamhetsnära i barngrupp med att förebygga och främja lärandet på grupp och individnivå. Detta innebär att i samarbete med arbetslagen identifiera, analysera och medverka i förskolans arbete med att förebygga svårigheter och undanröja hinder i lärandemiljön.
• bistå med specialpedagogisk kompetens och väl beprövad erfarenhet till pedagoger vid dokumentation såsom vid kartläggning, handlingsplaner samt vid ett språkutvecklande arbetssätt
• vara en kvalificerad samtalsledare som arbetar handledande och konsulterande kring pedagogiska frågor
• bidra med ett positivt och tydligt ledarskap för att lyfta framgångsfaktorer i ett arbetslag med fokus på det som gynnar barnens utveckling och lärmiljöer inom Framgångsrik undervisning
• bistå med specialpedagogisk kompetens och väl beprövad erfarenhet i kontakten med vårdnadshavare för att få en samsyn kring barnets stödbehov
• vara ett bollplank till rektor för att underlätta planering av stödinsatser

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarexamen och specialpedagogexamen. Vi vill att du har erfarenhet av framgångsrikt arbete kring barn med koncentrations-, uppmärksamhets- och samspelsvårigheter samt olika inlärningssvårigheter. Du behöver vara väl förtrogen med förskolans styrdokument och uppdrag särskilt avseende barn i behov av särskilt stöd. Förmåga att kartlägga och utreda behov och bistå pedagoger i att upprätta åtgärdsprogram är en förutsättning för arbetet.

Givetvis har du också goda kunskaper om barns kunskaps-, emotionella och sociala utveckling och mycket god pedagogisk kompetens. Du har förmåga att anpassa ditt arbetssätt till olika gruppers och individers förutsättningar. Goda IT-kunskaper samt kännedom om kompensatoriska alternativa läromedel behövs i ditt arbete liksom att du har lätt för att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt. B-körkort är meriterande.

Du har god samarbetsförmåga och är självgående med entusiasm, energi och lust i arbetet. Du tar initiativ, strukturerar, driver och uppnår resultat. Vi ser också gärna att du tänker utanför ramarna och vill utveckla både sig själv och en kreativ lärmiljön samt att du har förmåga att se verksamheten i ett helhetsperspektiv, ser sammanhang och fokuserar på rätt frågor.

Om du erbjuds anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan vill vi att du bifogar examensbevis.

Övrigt

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2022-01-23

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal sökande 1
Tillträde 2022-04-01
Löneform Månadslön
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2022-1
Kontaktperson Susanne Strandmark
Rektor
044-13 43 65
Facklig företrädare Lärarförbundet
044- 13 42 60 lararforbundet@kristianstad.se
Sista ansökningsdag 2022-01-23