Specialpedagog/Speciallärare, Resursskolan

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Verksamheten vänder sig till barn och elever som är i behov av särskilt stöd inom NPF. Vi arbetar på uppdrag från kommunens skolområden, vilket är väldigt intressant och utvecklande då vi dagligen möter en mångfald av olika behov och specialpedagogiska utmaningar. Tillsammans och som en del av Utvecklingsavdelningen strävar vi efter en god utveckling i ett ack så viktigt arbete med elever som är i behov av särskilt stöd.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer att skilja sig något åt beroende på om du anställs som specialpedagog eller speciallärare.

Utifrån analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå arbetar du handledande med fokus på grupp och organisation. Du bidrar aktivt till att kvalificerade samtal kring lärsituationer och utveckling av skolmiljön förs tillsammans med rektor, arbetslag och elevhälsoteam. Vidare stödjer du pedagogerna i att strukturera sitt arbete i syfte att underlätta elevernas inlärningssituation. Med ett salutogent förhållningssätt bidrar du till att hälsofrämjande och förebyggande arbete bedrivs.

Att arbeta med frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg.

I arbetet skapar du relationer såväl internt som externt som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende och du möter eleverna där de befinner sig. Du engagerar, entusiasmerar och stimulerar eleverna till lärande och eget ansvar, samt leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra. I arbetsuppgifterna ingår också att planera, prioritera och ta ansvar för sin egen tid och utveckling.   

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärar-/förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i åk 4-9 i grundskolan. Arbetet kräver att du har specialpedagogexamen eller speciallärarexamen och/eller specialpedagogexamen påbörjad innan 2008 års utgång och uttagen examen innan 2015-06-30 med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling/matematikutveckling. För rollen som speciallärare krävs även lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning avseende särskilt stöd i årskurs 4-9.

Erfarenhet av 3 års väl vitsordat arbete som lärare och/eller förskollärare är ett krav liksom en väl vitsordad förmåga att handleda. Erfarenhet av undervisning som lärare i åk 4-9 i är meriterande.

Vidare krävs god förmåga att omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd samt kunskap att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar. Givetvis är du väl förtrogen med aktuell specialpedagogisk forskning och har goda kunskaper avseende alternativa lärverktyg.

Du har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument. Du kan systematiskt reflektera över och utvärdera det praktiska arbetet enskilt och med andra. I rollen behöver du kunna använda digital teknik som redskap för att söka information, planera, kommunicera, presentera och dokumentera. B-körkort är ett också ett krav.

Att utöva ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar och möter dem där de befinner sig hanterar du utan svårigheter. Du skapar relationer som karakteriseras av respekt och förtroende såväl internt som externt och kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till lärande och eget ansvar.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Övrigt

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2021-10-31

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal sökande 1
Tillträde Tillträde för tjänsten är 2021-08-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2021-340
Kontaktperson Monika Åängasköld
Enhetschef
044-13 48 30
Facklig företrädare Eva Ekblad Johansson
Lärarförbundet
0733-58 28 63
Facklig företrädare Niklas Johansson
Lärarnas Riksförbund
044-309 18 34
Facklig företrädare Anders Gunnarsson
Kommunal
0738-53 27 23
Sista ansökningsdag 2021-10-31