Enhetschef för utförande och resurser, tekniska förvaltningen

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Gillar du att leda medarbetare och arbeta med projekt inom gata, mark, park, lekpark och trafik? Då har vi jobbet för dig!

Anläggningsavdelningen är inne i en omstruktureringsfas där vi tillsammans arbetar med förbättringar och effektiviserande arbetsprocesser. Som enhetschef är du en nyckelperson för det fortsatta förändringsarbetet!

Tekniska förvaltningens anläggningsavdelning ansvarar för projektering, byggnation och förvaltning av kommunens ledningsnät, allmänna platser, parkmark, skyddad natur och de kommunala vägarna. Just nu bygger genomför vi stora trafikförbättringsprojekt i och kring Kristianstad. Avdelningen hanterar även den myndighetsutövning som följer tekniska förvaltningens väghållningsansvar och markförvaltande.

Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Nu generationsväxlar vi nuvarande enhetschef inför framtida pensionering.

Som enhetschef lyder du under avdelningschefen och är en del av avdelningens ledningsgrupp. Du ansvarar för och håller samman samtliga infrastrukturprojekt som drivs i egen regi inom områdena gata, trafik, park, natur och rörnät. Du kan även agera som platschef i större projekt. Du ska tillse att verksamheten bedrivs på ett strukturerat, korrekt, kvalitativt och effektivt sätt, både utförandemässigt men även ekonomiskt. Du ansvarar för planering, prioritering, uppföljning, kostnad och innehåll av pågående projekt tillsammans med arbetsledarna.

Enhetschefen har även ansvaret för avdelningsövergripande resurser inom sitt område som avtal, maskiner, fordon, upplag, lokaler, inventarier, lager, materialgård, snickeri etc. Avtalshanteringen innebär att tillse så heltäckande avtal finns, innehållet är korrekt och att befintliga avtal följs.

Intern- och extern samverkan med berörda parter är tillsammans med nätverksbyggande en väsentlig och naturlig del av arbetsuppgifterna. Du förväntas också utföra kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och arbeta utifrån helhetssyn. Att förtydliga och bryta ner övergripande mål och verksamhetskrav så att de utgör ett resultatinriktat arbete inom enheten ingår i din roll. Som enhetschef följer du och arbetar systematiskt med att förbättra och effektivisera verksamheten. Du leder, stödjer och kompetensutvecklar underställda medarbetare.

Du har arbetsmiljöansvar, budgetansvar och personalansvar för arbetsledare men även stödfunktioner inom planering och samordning. Enheten har totalt cirka 35 medarbetare varav du har ett direkt personalansvar för 12 medarbetare.

Kvalifikationer

Du som söker har universitet- eller högskoleutbildning inom:
• anläggningsområdet
• teknik- eller samhällsplanering
• ingenjörsutbildning
• eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Vi vill att du har minst 10 års erfarenhet av anläggningsbranschen varav huvuddelen i en ledande befattning. Kunskap inom entreprenadjuridik är också ett krav. Du har även dokumenterad arbetsmiljö- och ledarutbildning. Det är meriterande om du har kunskap om Lagen om offentlig upphandling. Erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande. Du som söker till oss har B-körkort för att enkelt kunna ta dig runt i kommunen vid behov.

För att lyckas i din roll har du förmågan att leda och motivera andra samt sätta upp mål och riktning för verksamheten. Du kan delegera arbetsuppgifter samt ger råd, stöd och möjlighet för dina medarbetares utveckling. Som chef levandegör och förankrar du målen genom dialog och tydliggör vad som förväntas av medarbetarna. Ledaren är tillitsfull och skapar tillsammans med medarbetarna förutsättningar för kvalitativ kommunikation, reflektion och feedback.

Vidare har du förmåga att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentation, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling.

Förmåga att tillämpa specialiserad och detaljerad expertkunskap samt förmågan att förmedla denna till andra på ett pedagogiskt sätt är ett krav liksom att du visar förståelse för och drar nytta av organisationens olika expertområden.

Givetvis har du förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att göras.

Övrigt

Tekniska nämnden ansvarar genom tekniska förvaltningen för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader. Nämnden har även uppdraget att ordna kommunal vatten- och avloppsförsörjning (VA) och är väghållningsmyndighet för de kommunala vägarna.

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter skickar du in din ansökan via post märkt med titel och referensnummer. Du kan också lämna din ansökan på Rådhus Skåne. Har du frågor kan nå oss via växeln 044-13 50 00.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2021-10-31

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal sökande 1
Tillträde Tillträde för tjänsten är enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Ort Kristianstad
Referensnummer TEK-2021-38
Kontaktperson Rickard Wilhelmsson
Avdelningschef
044-13 23 43
Facklig företrädare Johan Isberg
SACO
044-13 62 36
Facklig företrädare Anders Rooth
Vision
0728-85 77 89
Facklig företrädare Jens Svensson
Kommunal
0733-17 19 26
Sista ansökningsdag 2021-10-31