Projektledare Näsby Stadsutveckling

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Kristianstad befinner sig en expansiv fas och det är många nya spännande samhällsbyggnadsprojekt på gång. Exempel på pågående samhällsfunktioner inom delområde Näsby är nytt badhus, stadsutvecklingsprojekt för stadsbygd, Klimatsmarta Näsby med mera.

En spännande del i utvecklingsarbetet är att utveckla stadsdelen Näsby till ett modellområde för hållbar stadsutveckling utifrån de tre hållbarhetskriterierna; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Arbetet påbörjades under 2020 och två förstudier har genomförts, med fokus på den fysiska strukturen och den sociala strukturen. Dessa två förstudier har nu vävts samman till en långsiktig handlingsplan som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. Läs mer på: https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-hallbarhet/hallbar-stadsutveckling-pa-nasby

Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling tillhör kommunledningskontoret och består av mark- och exploateringsenheten, biosfärkontoret samt utvecklingsenheten. Avdelningen ansvarar för näringslivs- och besöksutveckling, mark- och exploateringsfrågor, klimatarbete, energirådgivning och Biosfärområde Kristianstads vattenrike.

Rådhus Skåne kommer att vara din arbetsplats i direkt närhet till bussar och tåg.

Är du vår nya kollega? Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Tjänsten som projektledare för Näsby stadsutveckling kommer till stor del bestå av en samordnande och ledande funktion för att, tillsammans med olika aktörer, uppnå målet med att delområde Näsby ska bli ett modellområde för hållbar stadsutveckling. Till din hjälp finns en samverkansgrupp, bestående av representanter från kommunkoncernen.

Arbetet som projektledare ger dig möjlighet att få arbeta brett med förvaltningsövergripande frågor ur såväl socialt, ekonomiska, ekologiskt perspektiv. Där innovationer, tekniska frågor i kombination med sociala aspekter såsom trygghetsskapande åtgärder är centrala.

Samverkan och samarbete över förvaltningsgränser/bolag/övriga aktörer är en förutsättning för att genomföra Näsby stadsutveckling. I din roll som projektledare ska du tillsammans med samverkansgruppen arbeta med handlingsplanen innehållande genomförandeplan och målbild för delområde Näsby som berör kommunikation, trygghet, stråk, mötesplatser, fysisk struktur, hållbar utveckling, tillväxt och innovationer. Du har ett övergripande budgetansvar och redovisar projektet kontinuerligt för styrgruppen, både projektets utveckling och den ekonomiska redovisningen.

Som projektledare krävs att du har ett helhetsperspektiv för stadsutveckling där du kombinerar din kompetens och erfarenhet av sociala frågor i kombination med innovativ stadsutveckling, med ett brinnande intresse för samordning och projektledning.

Kvalifikationer

Vi söker dig med stort engagemang för stadsutveckling. Du är en initiativrik och lösningsfokuserad person. För att lyckas i rollen är du strukturerad och har både god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga.

Du har högskoleutbildning med inriktning hållbar stadsutveckling alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi vill att du har förståelse för sociala stadsbyggnadsfrågor om hur man uppnår hållbar samhällsutveckling. Kunskap om hur hållbar stadsutveckling uppnås är också ett krav. Du har arbetslivserfarenhet inom området med samordnings- eller projektledaransvar. Tidigare erfarenhet av arbete inom hållbarhetsfrågor kopplat till samhällsutveckling med ett samordningsansvar är meriterande

Givetvis hanterar du Office-paketet i ditt dagliga arbete och det är en fördel om du har erfarenhet av statistikhantering. Du kan kommunicera väl muntligt och skriftligt och är du flerspråkig är det meriterande. Du som söker till hos har B-körkort för att smidigt ta dig runt i vår kommun vid behov.

Övrigt

Kommunledningskontoret leder, samordnar, följer upp och utvecklar kommunens verksamhet utifrån en helhetssyn. Här finns verksamheter som ekonomi, HR, IT, medborgarcenter och strategiska frågor samt all gemensam service med lokalvårds-, måltids- och transportverksamheter i förvaltningen. Kommunledningskontorets arbete ska bidra till en positiv utveckling för alla som bor, arbetar, driver företag, studerar eller besöker vår kommun . Kommunstyrelsen ger ramarna och direktiven.

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter skickar du in din ansökan via post märkt med titel och referensnummer. Du kan också lämna din ansökan på Rådhus Skåne. Har du frågor kan nå oss via växeln 044-13 50 00.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2021-08-16

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Omfattning Heltid
Antal sökande 1
Tillträde Tjänsten är en allmän visstidsanställning under perioden 2021-09-01--22-12-31 med möjlighet till förlängning.
Löneform Månadslön
Ort Kristianstad
Referensnummer KLK-2021-54
Kontaktperson Eva-Marie Hagström
Utvecklingschef
0733-135593
Facklig företrädare Maria Asklund
SSR
044-13 68 28
Sista ansökningsdag 2021-08-16