Stödpedagog, Forsakarsvägen/Saxamöllevägen

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Vi söker dig som vill arbeta som stödpedagog i verksamheterna Saxamöllevägen och Forskarsvägens gruppbostäder. Vi har påbörjat en implementering av arbetssätt som stärker och stödjer kundernas delaktighet och självbestämmande. Vi vill gärna ha med dig på resan då vi ser positivt på att få in en ny medarbetare med kunskap som stärker denna resan.

Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Att arbeta som stödpedagog betyder att du aktivt ska arbeta för och säkra en hög kvalitet i omsorgen till den som behöver stöd enligt LSS eller SoL. Som stödpedagog ska du bidra med en fördjupad pedagogisk kunskap inom funktionshinderområdet och därmed kunna ta extra ansvar för frågor som handlar om det pedagogiska förhållnings- och arbetssättet med kunden i fokus och metodutveckling enligt evidens. Med dina specialistkunskaper ska du kunna använda och omvandla teoretiska kunskaper till ett professionellt yrkeskunnande där du utgår från ett salutogent synsätt. Målet är att den ökade kunskapen och kompetensen ska bidra till att kvalitén på innehållet i insatserna till den enskilde höjs.

Exempel på arbetsuppgifter är:

• Vara en resurs i arbetet med att implementera och utveckla pedagogiska metoder, arbetssätt och rutiner i det vardagsnära arbetet.
• Vara ett stöd i arbetet med att utforma det individuella, pedagogiska förhållnings- och arbetssättet som stödjer kundens delaktighet, självbestämmande och integritet och utgår från individens resurser.
• Vara ett stöd i kvalitets- och utvecklingsarbete bl a gällande social dokumentation och genomförandeplaner.
• Hålla dig uppdaterad kring pedagogisk och evidensbaserad kunskap av betydelse för det kundnära arbetet och informera och stödja arbetsgruppen kring detta.
• Vara en resurs i arbetet med att utforma en kommunikativ miljö utifrån alla människors rätt att kommunicera samt med att implementera alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
• Vara ett stöd i verksamheten så att teori och praktik kopplas samman.


Som stödpedagog ingår du i verksamhetens baspersonal i det vardagsnära arbetet och har inget arbetsledande ansvar.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng eller 60 högskolepoäng. Utbildningen ska ha tydlig inriktning mot funktionshinderområdet i hela sin omfattning.

Du har erfarenhet av att arbeta med människor med funktionsnedsättningar. Eftersom arbetet innebär kommunikation och dokumentation förutsätter vi att du behärskar svenska i tal och skrift, har datorvana och kunskap i Officepaketet. Det är en fördel om du har erfarenhet av av social dokumentation.

Vidare ska du ha goda kunskaper och erfarenhet av både intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (Autismspektrum/ADHD) samt erfarenhet av tydliggörande pedagogik/TEACCH och lågaffektivt bemötande. Har du erfarenhet av andra metoder/modeller (Kommunikationshjälpmedel ,AKK, Samtalsmatta, Snoezelen) riktade mot målgruppen är det meriterande.

Vi söker dig som är socialt kompetent och har god samarbetsförmåga. Du är stresstålig, flexibel, finner lösningar i vardagen och har ett professionellt bemötande mot alla du möter i ditt arbete. Vidare har du förmåga att planera och strukturera arbetet utifrån ett helhetsperspektiv. Arbetet kräver att du kan fatta egna beslut samtidigt som du har förmåga att respektera fattade beslut och utföra arbete på uppdrag av andra. Du kan arbeta både själv och tillsammans med kollegor.Övrigt

Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter skickar du in din ansökan via post märkt med titel och referensnummer. Du kan också lämna din ansökan på Rådhus Skåne. Har du frågor kan nå oss via växeln 044-13 50 00.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2021-09-26

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal sökande 1
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Ort Kristianstad
Referensnummer OMS-2021-64
Kontaktperson Karl-Henrik Bulandr
Enhetschef
044-13 28 87
Facklig företrädare Camilla Petersson, Saxamöllevägens gruppbostad
Kommunal
0733-13 93 56
Sista ansökningsdag 2021-09-26