Samordnare Barnahus

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Barnahus är en samverkansmodell mellan socialtjänst, polis, åklagare, barn och ungdomspsykiatrin samt barnmedicin. Det övergripande syftet med hela verksamheten är att de myndigheter arbetar och möter barnen ska samverka på ett sätt så att barn som är utsatta för brott i form av våld eller övergrepp ska få ett så bra och professionellt och sammanhållet stöd och bemötande som möjligt, både i den psykosociala och i den rättsliga processen. I samverkan ingår kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Nuvarande samordnare går i pension vid årsskiftet. Vi söker nu två samordnare, eftersom vi vill minska sårbarheten, då uppdraget utökas med riskbedömningar för barn och ungdomar med sexuellt riskbeteende och då vi avser att utveckla stödet till barn, ungdomar och familjer till exempel i samband med att barnförhör genomförs.

Kom till oss och gör skillnad! Vi ser fram emot din ansökan!

Arbetsuppgifter

Som samordnare på Barnahus Nordöstra Skåne arbetar du bland annat med att:
•Ge konsultationer och stöd till medverkande kommuner, vilket bland annat innebär råd kring polisanmälan och barnets bästa, konsekvenser av våld och övergrepp samt risk och skyddsfaktorer
•Kalla till och leda styr- och arbetsgruppsmöten
•Utbilda och ge information till medarbetare i deltagande organisationer
•Följa utvecklingen inom området, genomföra omvärldsanalyser och driva utvecklingsarbete utifrån barnahus uppdrag
•Delta i nationellt nätverk och samverka med andra barnahus
•Samordna och leda samråd, som är ett av naven i handläggningen av ärende på Barnahus där alla professioner möts och planerar arbetet och stödbehovet för det aktuella barnet
•Medverkar till att barnet får rätt insats i samverkan.
•Genomföra riskbedömningar vid sexuellt riskbeteende åt medverkande kommuner
•Utföra basarbete i Barnahuset t.ex. genom att fungera som stöd och omhändertagande till barn, trygghetspersoner, föräldrar till barn som kommer på förhör och samverkande myndigheter

Samordnare på Barnahus Nordöstra Skåne är också samordnare för Lots-modellen och bjuder in till styrgruppsmöte i den processen.

Kvalifikationer

Du som söker har socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och ungdom. Goda kunskaper om BBIC, Signs of Safety och samtal med barn är meriterande.

Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att ha arbetat i samverkan mellan myndigheter.
• Kunskap om våld i nära relation och dess konsekvenser och erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta och våldsutövare.
• Erfarenhet av att ge stöd till vuxna i deras föräldraroll genom att ha arbetat i förebyggande arbete med föräldrautbildningar och enskilt stöd och/eller i familjebehandling.
• Erfarenhet av arbete med barn som utsatts för våld som myndighetsutövande socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården och/eller i behandlingsarbete.
• Utbildning i riskbedömningsverktyget Erasor eller motsvarande för barn och unga med sexuella beteendeproblem

Förmåga att skriva tydligt, klart och välstrukturerat men också ha förmåga att anpassa dina texter utifrån den tilltänkta målgruppen är en förutsättning för arbetet. Du som söker till oss har B-körkort för manuell växellåda för att enkelt ta dig runt i kommunen.

För att lyckas i rollen ser vi att dina personliga egenskaper har stor betydelse, vilket innebär att har ett tydligt barnperspektiv i ditt arbete. Men har också förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Vidare har du förmåga att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös som person och kan uppmärksamma och belöna andras bidrag.

Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, arbeta självständigt, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter. För rollen krävs även förmåga att prestera i en pressad miljö och hantera svåra situationer. Du förblir optimistiskt inför utmaningar och har förmågan att acceptera och lära av kritik.

Övrigt

Möt framtiden med oss i arbete och välfärdsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen och vissa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i kommunen. Vi har ett samlat ansvar för att förebygga och motarbeta utanförskap och stödja medborgaren till ökad självständighet.

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter skickar du in din ansökan via post märkt med titel och referensnummer. Du kan också lämna din ansökan på Rådhus Skåne. Har du frågor kan nå oss via växeln 044-13 50 00.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2021-08-15

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal sökande 2
Tillträde Tillträde för tjänsterna är enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Ort Kristianstad
Referensnummer AOV-2021-37
Kontaktperson Pål Sander
Verksamhetschef
044-13 62 15
Sista ansökningsdag 2021-08-15