Specialpedagog åk F-3, Fjälkinge och Kiaby

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Kiaby skola ligger i byn Kiaby ca 15 km från Kristianstad. Där finns ca 80 elever på skolan och ca 55 barn på fritids. Alla klasser är samlade i samma byggnad, där de yngre har sitt klassrum högst upp och de andra två klasserna har sina klassrum på mellanvåningen. Vi samarbetar med Fjälkinge skola där lärare har gemensamma träffar. Alla elever har idrott i Fjälkinge skola och där har också de äldre eleverna slöjd och hem- och konsumentkunskap. Skolan ligger på gångavstånd till naturen som till exempel naturreservatet Kjugekull och badplatsen vid Oppmannasjön.

På Fjälkinge skola går ca 420 elever (F-klass till åk 9) . Skolan finns i tre olika byggnader. Skolgården inbjuder till många olika aktiviteter med sitt naturliga inslag av buskar och träd. Det finns också lekplatser, fotbollsplaner och en basketplan. På promenad- och cykelavstånd finns Fjälkinge backe, Lilles backe samt natursköna Kjugekull. Till Fjälkinge skola tar man sig lätt med både tåg och buss.

Arbetsuppgifter

Utifrån analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå arbetar du handledande med fokus på grupp och organisation. Du bidrar aktivt till att kvalificerade samtal kring lärsituationer och utveckling av skolmiljön förs tillsammans med rektor, arbetslag och elevhälsoteam. Vidare stödjer du pedagogerna i att strukturera sitt arbete i syfte att underlätta elevernas inlärningssituation. Med ett salutogent förhållningssätt bidrar du till att hälsofrämjande och förebyggande arbete bedrivs.

Att arbeta med frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg.

I arbetet skapar du relationer såväl internt som externt som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende och du möter eleverna där de befinner sig. Du engagerar, entusiasmerar och stimulerar eleverna till lärande och eget ansvar, samt leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra. I arbetsuppgifterna ingår också att planera, prioritera och ta ansvar för sin egen tid och utveckling.   

Kvalifikationer

Du som söker har lärar-/förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i åk F-3 i grundskola. Arbetet kräver också att du har specialpedagogexamen och erfarenhet av 3 års väl vitsordat arbete som lärare och/eller förskollärare. Du har väl vitsordad förmåga att handleda och erfarenhet av undervisning som lärare i åk F-3 i grundskola är meriterande.

Vidare krävs god förmåga att omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd samt kunskap att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar. Givetvis är du väl förtrogen med aktuell specialpedagogisk forskning och har goda kunskaper avseende alternativa lärverktyg.

Du har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument. Du kan systematiskt reflektera över och utvärdera det praktiska arbetet enskilt och med andra. I rollen behöver du kunna använda digital teknik som redskap för att söka information, planera, kommunicera, presentera och dokumentera. Att utöva ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar och möter dem där de befinner sig hanterar du utan svårigheter. Du skapar relationer såväl internt som externt som karakteriseras av respekt och förtroende och kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till lärande och eget ansvar.

För denna tjänst behöver du tillgång till egen bil.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Övrigt

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2021-06-24

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal sökande 1
Tillträde Tillträde 2021-08-11.
Löneform Månadslön
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2021-224
Kontaktperson Åsa Gerthsson Nilsson
Rektor
044-13 21 26
Facklig företrädare Malin Hansen
Lärarförbundet
044-13 66 74
Sista ansökningsdag 2021-06-24