Lärare åk 3-6 i trä- och metallslöjd, Lingenässkolan

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Vill du vara en del av utvecklingen på vår fina skola? Vi behöver nu dig som är utbildad trä- och metallslöjdlärare mot grundskolans åk 3-6 och vi vill gärna att du har behörighet i slöjd.

Lingenässkolan är en F-6 skola som inrymmer såväl grundsärskola som grundskola och fritidsverksamhet. Den är belägen ute på det vackra Lingenäset med naturen som närmsta granne. Kärnan i vår pedagogiska helhetside: "Här får jag vara den jag är och bli den jag vill bli" ska genomsyra all verksamhet på skolan. Genom skolans betoning på ett gott bemötande och ett inkluderande perspektiv samt att undervisningen vilar på ett formativt förhållningssätt och ett språkutvecklande arbetssätt tror vi att vi skapar en trygg skola med elever som utvecklas mot sina mål.

Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Ditt grunduppdrag är läraruppdrag i årskurs 3-6 i trä och metallslöjd. I ditt läraruppdrag är du en del av ett arbetslag, med kollegor som har kompletterande kompetenser till dig för att på bästa sätt arbeta i team mot elevgrupperna.

Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet.

Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa.

Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. I din roll håller du dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete i arbetsgruppen/skolan. Du har också ett gemensamt ansvar både för din egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Är du ny som lärare stöttas du av en mentor för bästa vägledning i arbetet och du som är obehörig lärare kan bedriva undervisning men inte ansvara för den. Ansvar för betygsättning har en legitimerad lärare.

Kvalifikationer

Vi söker i första hand dig som har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 3-6 i ämnet slöjd i grundskolan. I andra hand söker vi dig som har ämneskunskaper i relevant ämne på högskolenivå. Det är meriterande om du har pedagogisk utbildning på högskolenivå.

Vi ser gärna att du tidigare arbetat som lärare i grundskolan, arbetat med barn/ungdomar i åldern 6-12 år och har erfarenhet av att bedriva undervisning. Det är även meriterande med erfarenhet av arbete med barn med annat modersmål än svenska.

Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål.

För att lyckas i arbetet krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.

Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. God förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering, kommunikation och rapportering krävs. För att lyckas i rollen krävs det att du har förmåga att stödja elever i att hantera konflikter som uppstår och det är en fördel om du har god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd.

Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper. På Lingenässkolan värderar vi samarbetet högt och för att nå framgång med eleverna är det viktigt att du som person besitter relationella egenskaper och ser utmaningen i att hitta olika vägar framåt.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Övrigt

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2021-05-28

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Tillträde Tillträde är 2021-08-12.
Löneform Månadslön
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2021-73
Kontaktperson Karitha Månsander
Rektor
0733-13 61 37
Facklig företrädare Josefina Hansson
Lärarnas Riksförbund
0733-13 59 07
Facklig företrädare Freskim Salihu
Lärarförbundet
0733-13 57 95
Sista ansökningsdag 2021-05-28