Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning, gymnasiesärskolan

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Gymnasiesärskolan Söderportgymnasiet erbjuder fyra nationella yrkesprogram program:
Administration, handel och varuhantering
Hälsa, vård och omsorg,
Fordonsvård och godshantering samt
Hotell, restaurang och bageri.
Vi har även undervisning för gymnasiesärskolans individuella program.

Inför det kommande läsåret har vi ett växande elevunderlag och kommer att rekrytera fyra tillsvidaretjänster som speciallärare.
Vi söker dig som vill ansvara för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen på gymnasiesärskolan. Du kommer även att samverka med andra yrkeskategorier och ditt uppdrag innefattar även mentorskap.
Det krävs det god förmåga att omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd samt förmåga att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar.
Vi erbjuder två tillsvidareanställningar med placering på individuella programmet, gymnasiesärskolan på Söderportgymnasiet med tillträde under augusti 2021 samt två tillsvidaretjänster med placering på våra nationella program där den ena tjänsten ställer krav på ämnesbehörighet i matematik, naturvetenskapliga ämnen samt ytterligare ett ämne, den andra tjänsten kräver behörighet i svenska och engelska samt ytterligare ett ämne.

Du som söker har en speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning samt lärarexamen som ger behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 4-6, 7-9 eller i gymnasieskolan eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. Om du är behörig att undervisa på gymnasiet och är intresserad av att läsa in speciallärarprogrammet med inriktning utvecklingsstörning så kan du vara aktuell för arbete hos oss.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter av arbetet med elever med funktionsvariationer. Som person har du god kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga. Du bör ha en vilja till att stärka och utveckla verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Arbetsuppgifter

Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring utvecklingsstörning med fokus på individnivå. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön.

I uppdraget ingår att skapa relationer såväl internt som externt som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende och du möter eleverna där de befinner sig. Eleverna möter du med höga förväntningar och engagerar, entusiasmerar och stimulerar dem till lärande och eget ansvar. Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra. I arbetsuppgifterna ingår också att planera, prioritera och ta ansvar för sin egen tid och utveckling.

Vi har en väl utbyggd elevhälsa. Du samarbetar med externa kontakter såsom: BUP, Barnhabilitering, Arbete- och välfärdsförvaltningen. Samarbete med interna kontakter så som: rektor, elever, vårdnadshavare, lärare, elevassistent, övriga kompetenser inom elevhälsan och förstelärare. Kontakterna innebär: undervisning, information och rådgivning.

Kvalifikationer

Du har lärarlegitimation med behörighet att som speciallärare undervisa avseende särskilt stöd i gymnasiesärskolan. Det är meriterande om du har lärarexamen som ger behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 4-6, 7-9 eller i gymnasieskolan.
Vidare har du speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning och/eller specialpedagogexamen påbörjad innan 2008 års utgång och uttagen examen innan 2015-06-30.

Uppdraget kräver att du har erfarenhet av 3 års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet samt erfarenhet av undervisning i gymnasiesärskolan.

På Söderportgymnasiets gymnasiesärskola krävs det god förmåga att omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av anpassad undervisning och särskilt stöd. Förmåga att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar är i fokus.

Du behöver vara väl förtrogen med aktuell pedagogisk och didaktisk forskning och kunna omsätta dina fördjupade kunskaper kring språk-, skriv- och läsutveckling samt matematikutveckling i vardagen. Vi vill att du har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument men även goda kunskaper avseende alternativa lärverktyg.

Du kan utöva ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar och möter dem där de befinner sig hanterar du utan svårigheter. Du skapar relationer såväl internt som externt som karakteriseras av respekt och förtroende och kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till lärande och eget ansvar.
Din personlighet är viktig för oss och vi söker dig som har god kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga. Du bör ha en vilja till att stärka och utveckla verksamheten.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Övrigt

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2021-04-27

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Tillträde 2021-08-12
Löneform Månadslön
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2021-64
Kontaktperson Helen Andersson
Rektor
044-13 60 48
Facklig företrädare Linus Nilsson
LF
linus.nilsson@utb.kristianstad.se
Facklig företrädare Liselott Bertilsson
LR
liselott.bertilsson@utb.kristianstad.se
Sista ansökningsdag 2021-04-27