Elevassistent, gymnasiesärskolan Söderportgymnasiet

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Gymnasiesärskolan på Söderportgymnasiet består av fyra nationella program och ett Individuellt program. Vi arbetar med ett förebyggande och hälsofrämjande arbete för att ge bästa förutsättningar för våra elevers framtid. Särskild kompetens om olika funktionsvariationer finns hos skolans personal och glädje, relationer och samarbete genomsyrar verksamheten. Du kommer att ingå i ett arbetslag bestående av specialpedagog/speciallärare och ytterligare elevassistenter på gymnasiesärskolan där du, tillsammans med kollegor formar, genomför och utvärderar undervisningen. Allt för att på ge våra elever så bra förutsättningar som möjligt för att lyckas i skolan och rustas för framtiden.

Elevantalet ökar inför det kommande läsåret och nu söker vi fyra elevassistenter. Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter

Övergripande arbetar elevassistenter på barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstads kommun med att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av stöd till lärande, utveckling och självständighet. Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer. I arbetet ingår att skapa en trygg miljö och ramar för eleverna så att de kan fokusera på studierna samt möjliggöra att eleverna utvecklar relationerna sinsemellan.

På gymnasiesärskolan organiseras det dagliga pedagogiska arbetet med en eller flera elevassistenter i varje klass för att, utifrån elevens särskilda behov, kunna ge varje elev det stöd som krävs för en fungerande skoldag.
Elevassistenten stöttar elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och på fritids, i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter. Förutom att vara stöttande i elevens kommunikation, har elevassistenten även ett mycket nära samarbete med lärare och övriga elevassistenter. Arbetet som elevassistent syftar till att tillsammans med andra personalkategorier sträva efter att hitta individuella lösningar, så att varje elev kan tillgodogöra sig ny kunskap och vara delaktig i sitt lärande. På gymnasiesärskolan är elevassistentens roll viktig, för att ge eleverna goda förutsättningar att blir självständiga samhällsmedborgare. Förståelse för olika professionella roller inom gymnasiesärskolan samt deltagande vid skolutvecklande insatser och personlig kompetensutveckling är av största vikt.

Arbetet kräver stor flexibilitet, aktiv uppmärksamhet, analys och förståelse för situationer i och utanför klassrummet. Som elevassistent uppmärksammar du exempelvis elevernas prestationer och utveckling för att kunna förmedla detta vidare till ansvarig lärare. Utifrån instruktioner från ansvarig lärare stöttar du eleven i att analysera, förstå och genomföra uppgifterna utifrån sin individuella nivå. I arbetet kan det även ingå en del planering och självständigt pedagogiskt arbete med elever. Samarbete och samverkan med vårdnadshavare och andra instanser är en naturlig del i arbetet med eleverna. Digitala lärverktyg, AKK och dokumentation används kontinuerligt och är en naturlig del av arbetet på gymnasiesärskolan.

Kvalifikationer

Du som söker har godkänt betyg från någon av följande utbildningar:
-barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogik om minst 2250 poäng
-barnskötare/elevassistentutbildning via vuxenutbildning om minst 1300 poäng
-gymnasieexamen från annan gymnasieutbildning med påbyggnadsutbildning med specialpedagogiskt innehåll som elevassistent/personlig assistent från folkhögskola eller YH. Du behöver också ha godkänt gymnasiebetyg i svenska/svenska som andraspråk 1 och 2, engelska 5 och matematik 1a/b/c.

Vi vill att du har arbetslivserfarenhet. Har du erfarenhet från arbete som elevassistent eller från liknande arbetsuppgifter är det meriterande liksom erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer.

Eftersom arbetet kräver kommunikation och dokumentation förutsätter vi att du behärskar svenska i tal och skrift. Det är också positivt om du har kunskaper i AKK, kompensatoriska hjälpmedel, bildstöd såsom Widgit, TAKK samt kunskaper om autism och NPF. B-körkort är ett krav.

För att lyckas i rollen behöver du vara lyhörd för elevens behov och ha empatisk förmåga. Vidare är du en ansvarstagande person med god samarbets- och kommunikationsförmåga.

När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Övrigt

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sista ansökningsdag är 2021-04-25

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Tillträde 2021-08-19
Vi erbjuder 4 tillsvidareanställningar, 100%
Löneform Månadslön
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2021-40
Kontaktperson Helen Andersson
Rektor
044-13 60 48
Facklig företrädare Liselott Bertilsson
LR
liselott.bertilsson@utb.kristianstad.se
Facklig företrädare Linus Nilsson
LF
linus.nilsson@utb.kristianstad.se
Sista ansökningsdag 2021-04-25