Enhetschef till central bemanningsenhet

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Om arbetsplatsen

Vår resa att utveckla den centrala bemanningsenheten fortsätter. Vill du vara med oss på den resan?

Omsorgsförvaltningen befinner sig i ett innovativt förändringsarbete. Vi har sedan några år tillbaka infört heltid som norm i hela förvaltningen samt dessutom skapat en funktionsindelad organisation. Omsorgsförvaltningens centrala bemanningsenhet är en stödfunktion som stödjer förvaltningens verksamheter inom områdena rekrytering, bemanning, schemaplanering samt bemanningsekonomi. På enheten ligger även arbetsgivaransvaret för samtliga intermittentanställda inom äldreomsorgen samt systemförvaltarskapet för förvaltningens systemstöd inom schema och bemanning.

För att ytterligare stärka förvaltningens kompetensförsörjningsarbete både operativt och strategiskt, samt för att fortsätta utveckla enhetens arbete så att det på bästa möjliga sätt svarar mot verksamhetens behov av stöd i kompetensförsörjnings-, schema- och bemanningsfrågor, söker vi nu en ny enhetschef.

Vi erbjuder våra ledare varierande interna utbildningspaket och nätverksträffar som syftar till att uppnå arbetsglädje och livslångt lärande. Organisationen välkomnar och stöttar kreativa och innovativa ledare. Centrala HR-, Ekonomi- och IT-funktionen utgör ett stöd till dig som chef i det dagliga arbetet. I befattningen ingår personal- och budgetansvar.

Som chef i Kristianstads kommun erbjuds du ledarutveckling, ledarstöd och strukturerad uppföljning av ditt chefsuppdrag. Läs mer om chefsuppdraget i kommunens Ledarpolicy på www.Kristianstad.se.
2173 / 4000

Arbetsuppgifter

I uppdraget ingår fullständigt chefsansvar för verksamhet, kvalitet, personal, ekonomi och arbetsmiljö inom den centrala bemanningsenheten, med ca 15 medarbetare. Du har dessutom arbetsgivaransvaret för samtliga intermittent anställda medarbetare inom äldreomsorgen. Du leder, utvecklar och följer upp arbetet inom din verksamhet och ansvarar för att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning, mål, riktlinjer och policys.

Tillsammans med förvaltningens övriga chefer samt dina medarbetare hittar du nya vägar och arbetssätt för att utveckla enhetens uppdrag och arbetssätt. Du har en hög medvetenhet om att dina medarbetares goda arbetsmiljö är en viktig förutsättning för att enheten ska kunna utvecklas i rätt riktning.

Som enhetschef stimulerar, engagerar och motiverar du dina medarbetare till förnyelse och utveckling genom att vara ett gott föredöme. Du har lätt för att skapa relationer, lyssnar och ger stöd samt uppmuntrar till delaktighet och kreativitet. Som enhetschef för en verksamhetsstödjande funktion är det viktigt att skapa goda relationer och vara lyhörd för verksamhetens interna såväl som externa utmaningar när det gäller samarbete, skiftande behov av stöd i processer som enheten ansvarar för samt för kompetensförsörjning i stort.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Chef/Ledarskapsutbildning och utbildning i förändringsledarskap är meriterande. Du har chefserfarenhet, gärna från verksamhetsstödjande funktion och goda kunskaper inom arbetsrätts- och arbetstidslagstiftningen. Vi vill att du har erfarenhet av att bedriva utvecklings- och förändringsarbete och ser gärna att du har erfarenhet av arbete i ledande befattning inom vård- och omsorgsverksamhet samt av att leda övergripande processer.

Arbetet kräver kommunikation och dokumentation och vi förutsätter att du har god datorvana, god kommunikationsförmåga samt behärskar svenska i tal och skrift. Vi vill också att du har erfarenhet av administrativa stödsystem inom bemanningsområdet. B-körkort är ett krav.

Som person är du prestigelös och utvecklingsinriktad, du lyssnar, involverar och får människor med dig. Du utvecklar genom att involvera, motivera, stödja och skapa tydliga beslut. Vidare har du förmåga att kunna samarbeta och ta ansvar för verksamheten ur ett större perspektiv. Du har ett kommunikativt ledarskap präglat av lyhördhet både utåt och inåt i organisationen samt förståelse för att en god dialog med basverksamheten är en förutsättning för att framgångsrikt leda en stödfunktion.

Övrigt

Sista ansökningsdag är 2021-04-25

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Ort Kristianstad
Referensnummer OMS-2021-31
Kontaktperson Sofia Cederström
HR-chef
044-13 68 02
Facklig företrädare Rebecca Lejon
Kommunal
073-313 48 80
Facklig företrädare Silvia Nichifor
Vision
044-136694
Sista ansökningsdag 2021-04-25